Naar één-wereldmunt volgens Jones en Williams

Aanmaken: 10/28/2015 - 09:14

Volgens elite-insider Lindsey Williams en Alex Jones, voorman van 's werelds bekendste alternatieve internet nieuwsbron Infowars plant de machtselite achter de schermen een instorting van zowel de dollar als de euro. Williams en Jones herhalen hun waarschuwing dat het plan van de elite om de hele wereld zo diep mogelijk in de schulden te steken en uiteindelijk al het bezit van de mensen af te pakken op schema ligt.

Banksters scheppen op over totale controle

De plannen van de elite voor de nabije toekomst staan al maanden open en bloot te lezen in de financiële kranten en media zoals de Financial Times en CNBC. De banksters scheppen er onbeschaamd voor de camera's over op dat ze het volk door hun frauduleuze praktijken hebben veroverd en dat de gewone man nu een slaaf van hen is geworden, rijp om straks zonder tegensputteren een wereldregering en een nieuwe wereldmunt te accepteren - ja, hier zelfs om te smeken.

Geen tekorten, wel torenhoge prijzen

De gewone man hoeft niet bang te zijn dat er straks geen voedsel meer in de winkels ligt of dat er geen uitkeringen en andere sociale voorzieningen meer zullen zijn, zoals velen nu vrezen. De elite wil namelijk ten koste van alles een volksopstand voorkomen. In plaats daarvan zullen de dollar en de euro veel minder waard worden, waardoor zelfs voedsel straks onbetaalbaar dreigt te worden. Deze instorting van alle belangrijke wereldvaluta -inclusief de dollar en de euro- kan volgens Williams en Jones voor ieder moment zijn.

De dollar IS dood, men beseft het alleen nog niet

Williams voorspelde ooit dat de dollar eind 2012 'dood' zou zijn, en volgens hem is dat inmiddels inderdaad het geval, ook al beseft de gewone man dit nog niet. Hij wijst daarbij op het feit dat China en Japan sinds 2012 hun onderlinge handel niet meer in dollars afrekenen. China en Rusland besloten in 2013 hetzelfde. De Chinezen sloten vergelijkbare overeenkomsten met Brazilië, Australië, India en bijna heel Afrika. Beijing kondigde officieel aan dat ieder olieproducerend land voortaan in andere valuta dan de dollar mag verkopen. Kortom: de dollar IS al dood.

Al de biljoenen dollars die niet meer worden gebruikt komen terug naar de VS, wat voor 'de meest verwoestende situatie' ooit zal zorgen. De dollar zal compleet instorten waarna er hyperinflatie ontstaat. De euro zal eveneens ten onder gaan. Zodra deze valuta instorting een feit is zal er zo snel mogelijk een nieuwe, digitale wereldvaluta worden geïntroduceerd.

Nieuwe wereldvaluta: SDR

Deze nieuwe digitale munt zal niet de Amero zijn en ook niet een combinatie van deze fictieve munt met de euro. Deze aanvankelijk geplande tussenfase zal worden overgeslagen. De nieuwe wereldvaluta zal gebaseerd zijn op de Special Drawing Rights van het IMF en op een nieuwe goud- en zilverstandaard. Voor dit doel wil men vóór de introductie de goudkoers eerst laten stijgen tot $ 3000 per ounce.
Vervolgens krijg iedereen een SDR creditcard waar je digitale 'credits' in de valuta van je eigen en andere landen op kunt zetten. Alle financiële transacties zullen echter worden afgerekend in de nieuwe SDR valuta. Volgens Alex Jones werden al 2 jaar geleden de eerste goederen verscheept op basis van deze SDR's. Het nieuwe wereldwijde financiële systeem zal voor een groot deel worden gefinancierd met torenhoge Co2-belastingen die vooral door de Westerse burgers opgebracht zullen moeten worden.

Oudere elite is Barack Obama spuugzat

Williams kreeg van zijn bron te horen dat de oudere elite het helemaal gehad heeft met Barack Obama. Obama is volgens hen impulsief, irrationeel en ontbeert leidinggevende capaciteiten. De oudere elite is vooral boos omdat Obama een nieuwe oliepijpleiding uit Canada heeft geblokkeerd en ook nieuwe Amerikaanse oliebronnen weigert te exploiteren. De Amerikaanse president zou op zijn beurt woedend op de elite zijn omdat een aantal van zijn linkse plannen door hen werden gedwarsboomd.

Jonge elite is 'lui en roekeloos'

Jones merkte op dat er een groot verschil is tussen de oudere en jongere elite. Beiden zijn even crimineel, maar de oudere elite 'is professioneler, werkt hard en geeft om de toekomst van hun kinderen.' De jongere elite is 'roekeloos en lui, werkt nauwelijks, drinkt hun eigen 'cool aid' en gelooft hun eigen propaganda.' Beide groepen bestrijden elkaar steeds vaker en werken toe naar hun eigen versie van de 'Nieuwe Wereld Orde'.
Miljarden om banken en derivaten overeind te houden

Een precieze datum waarop de grote instorting plaatsvindt en de nieuwe SDR wereldvaluta en daarmee de Nieuwe Wereld Orde wordt ingevoerd is nog niet bekend, maar alle noodzakelijke signalen en omstandigheden om dit te bewerkstelligen -zoals valuta oorlogen, het ingrijpen van de FED en de ECB- zijn reeds aanwezig. De Centrale Banken pompen voortdurend miljarden in het bankensysteem en in de derivatenmarkt, want als deze uit elkaar klappen zal het huidige systeem onmiddellijk bevriezen en instorten.

Renteverhoging laatste voorteken

Het laatste teken dat de komende instorting zal aankondigen is volgens Williams' bron een flinke renteverhoging in de VS. Zowel Jones als Williams dringen er bij de mensen op aan om zo snel mogelijk voorbereidingen te treffen voor een hyperinflatoire implosie van het huidige financiële systeem, waarna de digitale SDR valuta wereldwijd zal worden ingevoerd.

EU gaat cash geld belasten

De EU neemt alvast een voorschot op de complete afschaffing van cash geld door een speciale belasting in te voeren die het gebruik van cash geld moet ontmoedigen. Sowieso zal straks iedereen verplicht worden om alleen nog maar gebruik te maken van de digitale SDR kaart.

Midden Oosten

Over de geopolitieke situatie in de wereld merkte Williams nog op dat de chaos in het Midden Oosten de komende tijd steeds groter zal worden. Na Libië, Egypte en Syrië zullen ook Jemen en enkele andere landen ten prooi vallen aan extremistische krachten zoals de Moslim Broederschap. De laatste prooi zal Saudi Arabië zijn. Volgens Jones zou de elite het onderling echter oneens zijn over een eventuele oorlog met Iran, vooral omdat Rusland en China zo hun eigen ideeën hebben over de toekomstige inrichting van de wereld.

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.