Wat is de wereldreservemunt?

Aanmaken: 11/06/2015 - 15:16

Een wereldreservemunt is de dominerende munteenheid die centrale banken over de hele wereld aanhouden als reserves om gemakkelijker internationale betalingen mee te verrichten. Op dit moment is dit de US Dollar die door alle nationale banken wordt aangehouden om o.a. olie en gas mee te kopen.

De Verenigde Staten heeft een stilzwijgend verdrag met de OPEC dat alle oliehandel in US Dollars moet worden verricht. De landen die daar van probeerde af te stappen werden binnengevallen: Irak en Libië zijn twee duidelijke voorbeelden. Saddam Houssein en Khadaffi wilden beiden olie verhandelen voor Euro’s. Iran en Syrië spelen het spel niet goed mee en staan nog steeds op de agenda. We hebben dus te maken met een US-Petro Dollar als de reservemunt op basis waarvan het geopolitieke spel wordt gespeeld. Zonder deze combinatie is de US Dollar niks waard en het is dan ook niet vreemd dat het Amerikaanse leger en buitenlandse politiek geheel gefocust is op haar strategische belangen in olieproducerende landen. De Federal Reserve print jaarlijks 1 Triljoen US Dollars bij in schuld om de Amerikaanse overheid te financieren en de economie te stimuleren. Wanneer is de maat vol bij de BRIC-landen? Zolang het Amerikaanse leger nog te superieur is?

Vele slimme landen proberen op dit moment via nieuwe bilaterale handelsverdragen de US Dollar zo veel mogelijk te vermijden. De Chinezen zijn hier al een tijdje mee bezig en kopen met hun overtollige US Dollar reserves zoveel mogelijke hard assets op over de hele wereld. Goud is daarbij een belangrijk component.

De  USD als wereldreservemunt van een goud- naar een oliestandaard!

Deze ontwikkeling was niet echt volgens de afspraak. Volgens de Bretton Woods overeenkomst in 1945 waarbij de US Dollar als de wereldreservemunt werd bestempeld, zou de Amerikaanse overheid de waarde van de US Dollar laten afhangen van haar goudvoorraad. De waarde van de US Dollar en alle andere munten waren uiteindelijk afhankelijk van goud en gegrond in een internationale Goudstandaard. Dit verzekerde de wereld van een voorzichtig monetair beleid.

Helaas, de Verenigde Staten maakte al snel veel schulden met haar oorlogsvoering in Vietnam en landen zoals Frankrijk werden ongerust dat hun Dollars in reserve in waarde zouden dalen. De Gaulle vroeg aan Nixon om een gedeelte van US Dollars Frankrijk in reserve had te converteren in goud. Nixon was bang dat iedereen hetzelfde zou doen en besloot de US Dollar van de Goudstandaard af te halen. Dit had ook als extra voordeel dat er nu een expansief monetair beleid kon worden gespeeld en de staatschuld ongehinderd kon groeien. Een stiekem verdrag met OPEC maakte het mogelijk dat iedereen de US Dollars wel moest aanhouden om in olie te kunnen handelen. De erodering van de waarde van de US Dollar in het licht van de enorme schuldenberg die de Amerikaanse overheid sindsdien heeft opgebouwd, maakt het onvermijdelijk dat de US Dollar haar status gaat verliezen als de wereldreservemunt op basis van olie, oorlog en overmacht. Om haar status te behouden zal de V.S. alle macht gebruiken om iedereen in het gareel te krijgen. De schuldenberg is opgebouwd geworden door het voeren van vele oorlogen om haar imperialistische ambities en haar reservemunt status in stand te houden. Deze ontwikkeling kan tot een Derde Wereldoorlog leiden.

De vraag is niet of, maar wanneer de VS haar status gaat verliezen. Deze omwenteling kan nogal voeten in aarde hebben en het aanhouden van alleen US Dollars en andere fiat munteenheden op lange termijn is niet verstandig. Rusland en China werken nauw samen met de andere BRIC-landen aan een plan-B. Er worden grote goud reserves aangelegd. In deze onzekere tijden is het ten zeerste aanbevolen om een gedeelte van uw spaartegoeden te beleggen in zilveren munten, zilverbaren of goud. Een nieuwe reset van het systeem zal waarschijnlijk worden gestoeld op een mandje van goederen, zoals olie, goud, zilver, uranium etc . Of zal de Chinese Yuan definitief het touw overnemen op basis van een nieuwe Goudstandaard? De Chinezen kopen zo veel mogelijk goud, terwijl ze traditioneel een goud exporteur waren. Komt er een nieuwe Chinese Yuan Gold Standard in de toekomst? De geschiedenis van reservemunten is zeer onstuimig en vele hebben elkaar afgewisseld, per definitie zal een fiat reservemunt overlijden onder haar eigen ontwaarding. Naarmate dit proces verder toeneemt, zal het dunne vertrouwen snel tot paniek kunnen doen omslaan. Hopelijk zal het niet tot een Wereldoorlog leiden, maar tot een gestructureerde ontmanteling van de US PetroDollar als de huidige wereldreservemunt in verval. Vandaar, in het licht van deze ontwikkelingen is het niet onverstandig om goud en zilver te kopen.

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.