Vooruitzichten voor goudprijs zien er (op lange termijn ) uitstekend uit

Aanmaken: 06/28/2018 - 10:12
Vooruitzichten voor goudprijs zien er (op lange termijn ) uitstekend uit

Money Morning besteedt regelmatig aandacht aan de goudmarkt, waarbij in een recente publicatie werd verwezen naar een studie van Ronald-Peter Stoeferle en Mark Valek van Incrementum AG. Beide analisten zijn van mening dat het goud op termijn haar rol van veilige vluchthaven opnieuw zal waarmaken. De titel van het rapport dat beide heren maakten, laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘In gold we trust’. 

 

Het volledig rapport beslaat 230 pagina’s en de conclusie is duidelijk: de vooruitzichten voor goudprijs zien er (op lange termijn ) uitstekend uit. Stoeferle en Valek zijn er van overtuigd dat we ons in de beginfase van een nieuwe bull markt voor de edelmetalen bevinden. En daarvoor geven ze 3 redenen. De eerste is voor de hand liggend: de centrale bankiers hebben hun monetaire politiek gewijzigd. Daarom is er sprake van “monetary turns of the tide”. 


De tweede reden is de enorme hoeveelheid schulden die zich in het financieel systeem heeft opgezadeld. Wanneer de rente begint te stijgen, zal er liquiditeit weggezogen worden uit het financieel systeem omdat er meer geld moet vrijgemaakt worden voor het terugbetalen van die schulden. Stoeferle en Valek spreken in dat verband van de overgang van quantitative easing (QE) naar quantitative tightening (QT).

De derde reden hangt samen met de vorige twee en heeft betrekking op de inflatie. In de strijd tussen deflatie en inflatie lijkt laatstgenoemde eindelijk aan de winnende hand. De Amerikanen worden al geconfronteerd met een groot overheidstekort en Donald Trump is van plan om alleen nog meer uit te geven. De combinatie van een wijziging in de monetaire politiek, stijgende rentevoeten en toegenomen schulden kunnen de goudprijs alleen maar hoger duwen. Volgens Stoeferle en Valek is het enige probleem dat het tijdstip voor zo’n stijging moeilijk valt te geven. Maar dat goud duurder zal worden, staat volgens hen als een paal boven water. 


Nu goud kopen
Waar goud kopen?
Contact in u buurt

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.