goud

Goudprijs is op zoek naar een katalysator

Aanmaken: 11/24/2017 - 09:46
Goudprijs is op zoek naar een katalysator

De goudprijs is op zoek naar een katalysator, waarbij volgens James Rickards alle ingrediënten aanwezig zijn om een forse stijging te rechtvaardigen. De fundamentals over de fysieke goudmarkt zijn volgens hem sterker dan ooit. Rusland en China blijven op grote schaal goud kopen. China heeft anderzijds een exportverbod op het goud dat in het land zelf wordt geproduceerd. Het betreft ongeveer 450 ton goud per jaar. 

Zilver krijgt momenteel de voorkeur boven goud

Aanmaken: 11/23/2017 - 15:03
Zilver krijgt momenteel de voorkeur boven goud

Deze strategie is echter niet zonder risico’s. Want de kans bestaat dat de goudprijs op een onverwacht moment gaat spuiten en precies op dat moment is het zaak om in de markt te zijn. Wie belegt in goud met het oog op behoud van welvaart (en eigenlijk doen we dat allemaal om die reden) is beter ALTIJD belegd in goud. Het heeft namelijk weinig zin om proberen in te spelen op tussentijdse bewegingen, want die zijn nu eenmaal onvoorspelbaar. 

Fat finger duwt goudprijs opnieuw lager

Aanmaken: 11/22/2017 - 09:44
Fat finger duwt goudprijs opnieuw lager

Wie die fat finger hanteert, weten we uiteraard nog altijd niet. Want wie het wel weet, zal het ons zeker niet komen vertellen. We kunnen daarom alleen maar veronderstellen dat het iemand is die kost wat kost wil voorkomen dat de goudprijs uitbreekt. En raadt eens wat er gisteren is gebeurd toen de goudprijs op het punt stond om uit te breken?: de fat finger duwde goudprijs opnieuw lager door voor 2 miljard dollar aan verkooporders te plaatsen. 

Hoe zal goud zich gedragen als centrale banken hun monetaire politiek normaliseren?

Aanmaken: 11/21/2017 - 09:17
Hoe zal goud zich gedragen als centrale banken hun monetaire politiek normaliseren?

De andere centrale banken zitten nog niet zo ver in hun cyclus (als we dit woord tenminste mogen gebruiken), maar ook de Europese Centrale Bank maakt zich op om haar steunmaatregelen af te bouwen. Dat is de eerste stap in het normaliseringsproces, in een volgende fase zal de rente verhoogd worden. Maar dat is nog toekomstmuziek, voorlopig heeft de ECB de handen vol met de voorbereiding van de afbouw van de steunmaatregelen.

Chaotische handel in goud wijst op verbetering van het sentiment

Aanmaken: 11/20/2017 - 09:33
Chaotische handel in goud wijst op verbetering van het sentiment

Technisch gesproken bleef het plaatje voor de goudprijs zelfs ongeschonden, want zodra het belangrijke 200-day moving average werd bereikt, veerde de goudprijs op. Dat herstel gebeurde onder grote volumes, er doken kooporders op voor een gezamenlijk bedrag van 4,50 miljard dollar. Als gevolg daarvan werd het 100-day moving average naar boven doorbroken, wat als een positief signaal werd ervaren.

Volgende crisis zal aantonen dat de liquiditeit is opgedroogd

Aanmaken: 11/17/2017 - 10:41
Volgende crisis zal aantonen dat de liquiditeit is opgedroogd

Die volgende crisis zal namelijk aantonen dat de liquiditeit is opgedroogd en dan meer bepaald op het High Yield segment van de obligatiemarkten. De wet Dodd–Frank heeft de banken verboden om nog op te treden als market makers op de kredietmarkten, een functie die ze meer dan een eeuw hebben waargenomen. Het wegvallen van die functie als market makers kan verstrekkende gevolgen hebben.

Centrale banken blijven goud kopen

Aanmaken: 11/16/2017 - 09:03
Centrale banken blijven goud kopen

We krijgen met andere woorden een duaal beeld op de goudmarkt. De centrale banken kopen meer goud, terwijl toch de algemene vraag naar goud een dalende trend vertoont. En dat is op de eerste plaats het gevolg van het optreden van de EFT’s. De vraag naar ETF’s die in goud beleggen blijkt namelijk het grootst te zijn wanneer de goudprijs stijgt. De beleggers blijken dus steeds weer opnieuw achter de feite aan te hollen.

Indiase vraag naar goud zal terug aantrekken

Aanmaken: 11/14/2017 - 15:35
Indiase vraag naar goud zal terug aantrekken

Volgens de World Gold Council zal de geringere vraag naar goud in India ook in 2017 nog merkbaar zijn. De WGC heeft de verwachtingen voor de Indiase goudmarkt dan ook naar beneden aangepast. Er wordt gerekend op verkopen aan de onderkant van een vork tussen 650 en 750 ton op jaarbasis. Ter vergelijking: vorig jaar consumeerden de Indiërs 666,10 ton goud en dat was een dieptepunt voor de afgelopen 7 jaar.

Goudmijnen worden met tal van uitdagingen geconfronteerd

Aanmaken: 11/09/2017 - 09:27
Goudmijnen worden met tal van uitdagingen geconfronteerd

De uitbaters van goudmijnen worden met tal van uitdagingen geconfronteerd. De aanschaf van moderne machines vergt grote investeringen met geld dat meestal wordt geleend. Dat betekent dat veel goudmijnen zich diep in de schulden hebben gestoken. Het afbetalen van die schulden is relatief makkelijk wanneer de goudprijs hoog staat. Maar wanneer het goud relatief goedkoop is, dreigen de mijnbouwbedrijven in de problemen te raken. 

Chinese goudproductie daalt met 10% in de eerste zes maanden van 2017

Aanmaken: 11/08/2017 - 11:09
Chinese goudproductie daalt met 10% in de eerste zes maanden van 2017

Het betekent namelijk dat de Chinezen meer goud zullen moeten invoeren om aan de (grote) vraag te kunnen voldoen. Over het eerste semester produceerden alle Chinese goudmijnen samen 207 ton, of een daling met 23 ton ten opzichte van dezelfde periode 12 maanden geleden. De reden voor de gedaalde productie ligt niet meteen voor de hand: toegenomen aandacht voor het milieu, zo blijkt uit het GFMS rapport.

Pagina's

Abonneren op RSS - goud