Goud heeft de afgelopen 1000 jaar zijn koopkracht wonderwel behouden

Aanmaken: 10/01/2018 - 13:35
Goud heeft de afgelopen 1000 jaar zijn koopkracht wonderwel behouden

Een nieuwe studie toont nogmaals aan dat het goud over de afgelopen 1000 jaar zijn koopkracht wonderwel heeft behouden. De historici Denis Cardonne en Edward Gibbon keken naar de tijd van het kalifaat, de periode dat Spanje door kaliefen werd bestuurd. In 929, dus ongeveer 1100 jaar geleden, kwam daar Abd-er Rahman III van de Umayyad dynastie aan de macht als heerser van Cordoba. 

 

Hij was 21 jaar toen hij aan de macht kwam en gold gedurende 50 jaar als één van de machtigste en rijkste heersers in Europa. Cardonne en Gibbon berekenden de jaarlijkse belastinginkomsten onder het bewind Abd-er Rahman III en kwamen uit op een bedrag van 12 miljoen gouden dinar. Dat was in tijd heel veel geld, rekening gehouden met het feit dat een dinar overeenstemde met 4,25 gram zuiver goud. Die 12 miljoen dinar zou nu een waarde van hebben van 2 miljard dollar. 


In de tijd van Abd-er Rahman III had Cordoba 500.000 inwoners. De heffing had dus omgerekend naar het heden betrekking op 4000 dollar per kop. Daaruit leren we dat de Spanjaarden uit de 10de eeuw al een flinke belasting mochten betalen, belasting die nodig was om de levensstijl aan het hof van de kalief te handhaven. Dat bedrag van 4000 dollar stemt ook opvallend goed overeen wat de gemiddelde Amerikaanse belastingbetaler vandaag betaalt. 

Dat weten we dan weer uit recent onderzoek gedaan door de Internal Revenue Service. Die 4000 dollar is de gemiddelde som die elke man, vrouw en kind in de Verenigde Staten betaalt. Maar ook op de vastgoedmarkt behoudt goud zijn waarde. Huizen van de rijken kostten in de 10de eeuw 10.000 tot 30.000 dinar, wat overeenstemt met de ruwweg 1,70 tot 5 miljoen dollar die ze vandaag kosten. De studie van Cardonne en Gibbon reikt nog veel meer voorbeelden aan die de waardevastheid van het goud bevestigen. Of met andere woorden: goud biedt een goede bescherming tegen politieke onzekerheid, macro-economische uitdagingen, financiële crisissen, inflatie enzovoort. U knoopt deze boodschap beter goed in de oren.


Informatiedag fysiek Goud & Zilver
Gratis munt bij kennismakingsgesprek
Aanvraag dealership

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.