Goud blijft vooral een bescherming tegen de komende crisis

Aanmaken: 02/02/2018 - 09:45
Goud blijft vooral een bescherming tegen de komende crisis

De goudmarkt heeft een blitz-start genomen in 2018, met een goudprijs die is doorgestegen boven het niveau van 1350 dollar. De stijging van de goudprijs moet bekeken worden tegen de achtergrond van een zwakkere dollar en het oplopen van het rendement op de 2-jarige Amerikaanse staatsobligatie tot boven 2%. Vooral dit laatste mag niet onderschat worden, want het is de eerste keer sinds 2008 dat dit rendement is gestegen tot boven 2%.

 

Het goud heeft op de COMEX de sterkste start in een nieuw jaar genomen sinds 2013. In de loop van de maand januari is de goudprijs opgelopen tot het hoogste niveau sinds augustus 2016. Niet alleen het goud had de wind in de zeilen, met enige vertraging stak ook de zilverprijs de neus aan het venster. Voorlopig noteert het zilver weer boven de kaap van 17 dollar. Een typisch kenmerk van de zilvermarkt is dat ze meestal trager reageert dan de goudmarkt.


Het is voor de bezitters van goud natuurlijk mooi meegenomen dat de goudprijs stijgt, maar deze stijging moet toch in perspectief geplaatst worden. Bekende namen in de goudwereld voorspellen namelijk nog fors hogere prijzen. Jim Rickards waagt het bijvoorbeeld om te spreken van een goudprijs van circa 10.000 dollar. Maar Rickards gaat dan ook uit van een heel ander scenario dan het huidige.

Op de Vancouver Resource Investment Conference gaf Rickards aan Kitco News meer uitleg over deze voorspelling. Hij kadert de explosie van de goudprijs in een inflatoire omgeving, meer bepaald een omgeving die gekenmerkt wordt door een olieprijs van 400 dollar per vat en door forse prijsstijgingen voor andere grondstoffen. Rickards kadert de stijging dus in een inflatoire omgeving, hij verwacht met andere woorden de komst van (veel) inflatie. Hij verwacht dat 2018 een sleuteljaar zal worden op de weg naar een crisis die veel groter zal zijn de Great Financial Crisis in 2008. Een gewaarschuwd man is er in dit geval dus opnieuw twee waard.


INFORMATIEAVOND GOUD & ZILVER 
Exclusieve zilveren 10 kilo munt : 99 stuks
Gratis advies bij u thuis

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.