Fysieke goudmarkt zal op een bepaald moment weer richtinggevend worden en dan….

Aanmaken: 06/15/2017 - 14:04
Fysieke goudmarkt zal op een bepaald moment weer richtinggevend worden en dan….

In The Daily Reckoning blog blijft Jim Rickards onveranderd optimistisch over de toekomst van het goud. Hij is van mening dat de goudmarkt op een bepaald moment onvermijdelijk zal moeten exploderen. De stijging van de goudprijs zal niets te maken hebben met de lancering van een op goud gebaseerde munt door China of door iemand anders, zoals velen denken. Rickards denkt aan een meer voor de hand liggende reden die de goudprijs door het dak zal jagen.

 

Dat zal namelijk gebeuren wanneer de centrale banken geconfronteerd worden met de volgende globale liquiditeitscrisis. Die crisis zal erger worden dan die uit 2008, want er is sindsdien niets veranderd. Op dat moment zullen de beleggers zich massaal tot de goudmarkt wenden, op zoek naar een veilige vluchthaven. Dan zal namelijk blijken dat alleen goud het behoud van welvaart garandeert in een wereld waar iedereen het vertrouwen in de centrale banken volledig in rook heeft zien opgaan.


Maar al snel zal blijken dat er veel te weinig goud beschikbaar is om aan een explosieve stijging van de vraag te voldoen. Want de goudmarkt in het westen is verworden (een beter woord kunnen we er niet voor bedenken) tot een papieren goudmarkt. Daar worden geen gouden baren of staven verkocht, maar wel futurescontracten. In feite zijn er momenteel twee van die papieren goudmarkten, meer bepaald Londen en New York.

De spot markt in Londen wordt gecontroleerd door zes banken, inclusief Goldman Sachs en (vooral) JP Morgan Chase. In New York gebeurt de controle door de COMEX, die op zijn beurt wordt gecontroleerd door de clearing leden inclusief de grootbanken. Bij de volgende crisis zal blijken dat de papieren goudmarkt ook een papieren tijger is. De fysieke goudmarkt zal op een bepaald moment weer richtinggevend worden en dat zal gepaard gaan met een explosie van de goudprijs. En ja, Rickards ziet in dat geval nog steeds een goudprijs van 10.000 dollar per troy ounce mogelijk.


Goud en zilver in u buurt
Informatie Goud en Zilver
Terugkeer Goudstandaard

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.