De ‘as van het goud’ zal de goudprijs nog dit jaar fors hoger duwen

Aanmaken: 06/14/2018 - 16:03
De ‘as van het goud’ zal de goudprijs nog dit jaar fors hoger duwen

In de Verenigde Staten spreken ze van de “Axis of Gold”, vrij vertaald de ‘as van het goud’. Toegegeven: de meeste Amerikanen hebben er nog nooit van gehoord en liggen er dus ook niet wakker van. Aan deze kant van de Atlantische Oceaan heerst het grootst mogelijk stilzwijgen over die as van het goud. Toch zou er beter wat meer aandacht aan besteed worden, want de “Axis of Gold” zou de goudprijs tegen het einde van dit jaar fors hoger kunnen duwen. 

Het betreft 4 landen die om één of andere reden nog een eitje te pellen hebben met de VS: Rusland, China, Iran en Turkije. Deze landen zijn volop bezig om een nieuw financieel netwerk (we gebruiken bewust niet het woord ‘systeem’) op te bouwen rond het goud. In het kader van de opbouw van dat netwerk worden stapsgewijs op de markt grote hoeveelheden goud opgekocht.
Het is uiteindelijk de bedoeling om te komen tot een betalingssysteem gebaseerd op goud. En dus niet langer op de dollar als wereldreservemunt.

De 4 betrokken landen zijn bovendien bezig om hun handelsbetrekkingen alsmaar verder uit te bouwen. Bij de onderlinge afrekeningen wordt dus goud gebruikt en niet langer de dollar. Voordelen van het gebruik van goud zijn onder andere dat het niet gehacked kan worden en dat de posities in goud op de bank niet bevroren kunnen worden zoals bankrekeningen wel bevroren kunnen worden. 


De rest van de wereld begrijpt momenteel de draagwijdte niet van deze evolutie. Ze begrijpen al evenmin dat, ondanks een tijdelijk herstel, de koers van de dollar bekeken over een langere termijn alleen maar kan dalen. Een dalende dollarkoers gaat steeds gepaard met een stijgende goudprijs .
Maar wanneer de markt in de gaten krijgt wat er zich aan het afspelen is, mag er een heuse kooppaniek bij het goud worden verwacht. De “Axis of Gold” zou nog voor het einde van dit jaar de goudprijs fors hoger kunnen duwen. Maak daarom van de huidige lage optische prijzen dus gebruik om toe te slaan op de goudmarkt. 


Nu goud kopen
Waar goud kopen?
Contact in u buurt

 

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.