Amerikaanse overheid

Amerikaanse schulden stijgen in steeds sneller tempo

Aanmaken: 10/10/2018 - 12:48
Amerikaanse schulden stijgen in steeds sneller tempo

In het fiscaal jaar 2018 zijn de federale overheidsschulden met 1.271 miljard dollar gestegen tot 21.520 miljard dollar. Tegen de achtergrond van een economie die op dreef is, is dit een verontrustende stijging. Er kan uit afgeleid worden dat de Verenigde Staten veel geld ontlenen om de economie te doen groeien. Wat betekent dat de economische groeicijfers gemanipuleerd zijn, de groei op eigen kracht zou veel trager verlopen. 

Komt het einde van de sociale zekerheid in zicht?

Aanmaken: 08/22/2016 - 10:52

Komt het einde van de sociale zekerheid in zicht wegens niet meer of niet langer betaalbaar? We durven er niet aan te denken, maar de kansen op een dergelijk scenario zijn zeker niet denkbeeldig. In dat verband moeten we opnieuw naar de Verenigde Staten kijken, een land dat wat betreft maatschappelijke ontwikkelingen meestal een voorsprong heeft op de rest van de wereld. Wat in de VS gebeurt, gebeurt vaak met enige vertraging ook in de rest van de wereld. De boodschap die de Amerikanen wat betreft de sociale zekerheid afleveren, klinkt echter weinig veelbelovend.

Abonneren op RSS - Amerikaanse overheid