Amerikaanse schulden stijgen in steeds sneller tempo

Aanmaken: 10/10/2018 - 12:48
Amerikaanse schulden stijgen in steeds sneller tempo

Moeten er nog schulden zijn? Blijkbaar wel, want de Amerikaanse overheid is haar schuldenberg in versneld tempo aan het optrekken. Het fiscaal jaar 2017-2018 werd op 30 september afgesloten en dus keek Wolf Richter van WolfStreet.com eens naar de evolutie van de schulden in het voorbije jaar. Het plaatje dat hij aantrof, is allesbehalve geruststellend. Richter vraagt zich af hoe ver Washington nog kan gaan wat de schulden betreft. 

 

In het fiscaal jaar 2018 zijn de federale overheidsschulden met 1.271 miljard dollar gestegen tot 21.520 miljard dollar. Tegen de achtergrond van een economie die op dreef is, is dit een verontrustende stijging. Er kan uit afgeleid worden dat de Verenigde Staten veel geld ontlenen om de economie te doen groeien. Wat betekent dat de economische groeicijfers gemanipuleerd zijn, de groei op eigen kracht zou veel trager verlopen. 


De vraag is hoe lang dit alles kan blijven duren. Er wordt zelfs al niet meer gesproken van het afbouwen van de schulden. Het aangaan van schulden wordt als de normaalste zaak in de wereld beschouwd. Vroeg of laat zal dit fout aflopen, meer bepaald wanneer het vertrouwen in zowel de Amerikaanse staatsobligaties als in de dollar wegvalt. De daaropvolgende crisis kan ingeluid worden door een stijging van de rentevoeten gecombineerd met een koersval bij dollar, maar zal zich al snel over de rest van de wereld verspreiden. Op dat moment zullen de beleggers die goud hebben gekocht blij zijn dat ze dit tijdig gedaan hebben, want de goudprijs zal door het plafond vliegen. 

Informatiedag fysiek Goud & Zilver
Gratis munt bij kennismakingsgesprek
Aanvraag dealership

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.