Zombiebedrijven zullen onze economie vakkundig de nek omdraaien, we moeten ze laten omvallen

Aanmaken: 03/17/2016 - 10:27

Zombiebedrijven zullen onze economie vakkundig de nek omdraaien, we moeten ze laten omvallen. Deze waarschuwing is niet afkomstig van de eerste de beste, ze werd de wereld ingestuurd door het team economen van HSBC. En deze bank behoort nog altijd tot één van de grootste in de wereld. Maar wat bedoelt het team van HSBC eigenlijk met zombiebedrijven? Want eerlijk is eerlijk, de term valt niet vaak in de dagdagelijkse gesprekken. Zijn het bedrijven die eigenlijk al dood zijn en toch nog springlevend lijken?

Inderdaad, daar komt het eigenlijk op neer. De achterliggende filosofie is eigenlijk heel eenvoudig. De economieën van de ontwikkelde landen bevinden zich eigenlijk al sinds de financiële crisis van 2007-2008 in de situatie dat ondanks alle geleverde inspanningen de economische groei maar niet op gang komt. Alle toegepaste maatregelen en truucjes hebben tot dusver niet de gewenste resultaten opgeleverd. En het ziet er niet naar uit dat de negatieve rentevoeten ditmaal wel effect zullen hebben.

Stephen King, hoofdeconoom van HSBC, denkt wel een aantal ideeën te hebben om aan deze patstelling een einde te maken Hij stelt namelijk voor om die zombiedrijven gewoon te laten omvallen. Het zijn deze bedrijven die dankzij het geld dat door de centrale banken overvloedig wordt rondgestrooid kunstmatig in leven worden gehouden. Daardoor kunnen ze in leven blijven en bedrijven die wel levensvatbaar zijn beconcurreren.

De centrale bankiers hebben in de ogen van King alleen op korte termijn gedacht, ze hebben de langetermijnvisie volledig uit het oog verloren. Het omvallen van een aantal zombiebedrijven zal uiteraard wel veel pijn doen, maar uiteindelijk is er dan een obstakel weggevallen dat tot dusver een gezond economisch herstel in de weg stond. King is met andere woorden duidelijk een aanhanger van Joseph Schumpeter, die in zijn boek 'Capitalism, Socialism and Democracy' de zogenaamde creatieve destructie beschreef. En daar kan het laten omvallen van zombiebedrijven inderdaad in ondergebracht worden.

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.