Wat zelfs bankiers niet weten

Wat zelfs 99% van de commerciële bankiers niet weten

Aanmaken: 08/08/2018 - 14:28

Als u een hypotheekcontract met de bank tekent voor een lening van 200.000 euro wat gebeurt er dan? De bank tikt het getal 200.000 in de bankcomputer als zijnde een vordering die ze op u hebben. Maar omdat er altijd een linkerkant en een rechterkant op de balans is, dus ook op de bankbalans, wordt er vervolgens op de rechterkant van de balans een tegoed ten gunste van u ingetikt van hetzelfde bedrag. U heeft dan een tegoed van de bank en een schuld aan de bank en de bank heeft op dat moment 200.000 euro gecreëerd die er VOOR HET TEKENEN VAN HET CONTRACT NIET WAS.

Abonneren op RSS - Wat zelfs bankiers niet weten