short posities

Goud is zonder meer goedkoop geworden ten opzichte van andere activa

Aanmaken: 08/09/2018 - 15:21
Goud is zonder meer goedkoop geworden ten opzichte van andere activa

Nic Johnson, bij Pacific Investment Management Co. in functie als money manager, wijst er op dat de goudprijs zonder meer goedkoop is geworden ten opzichte van andere activa. President Donald Trump heeft al duidelijk te verstaan gegeven dat hij niet wenst dat de dollar vanaf de huidige niveaus nog verder stijgt, zodat het goud niet veel hoeft te vrezen van een verdere stijging van de dollarkoers. Trump zorgt er namelijk altijd voor dat hij gelijk krijgt. 

Omdraaien van short posities kan goudprijs door het plafond jagen

Aanmaken: 07/28/2017 - 09:42
Omdraaien van short posities kan goudprijs door het plafond jagen

In dat verband is het de moeite waard om eens te kijken naar de openstaande short-posities bij de hedge funds. Op zoek naar snelle winsten zijn de beheerders van deze fondsen massaal short gegaan. Maar deze fondsbeheerders kunnen ook de come-back van het goud bewerkstelligen wanneer ze hun posities omdraaien. Volgens de data verstrekt door Bloomberg kan het verleden ons daarover meer vertellen.

Smart money drukt een duidelijke stempel op de goudmarkt

Aanmaken: 04/12/2016 - 11:50

Volgens het rapport van de Commitment of Traders (COT) was december een keerpunt op de goudmarkt. De net short interest van de commerciële handelaren, in de financiële wereld ook wel eens de ‘smart money’ genoemd, was teruggevallen tot minder dan 6000 contracten. Dat was niet meer of niet minder dan het laagste niveau in 15 jaar. Of met andere woorden de professionelen waren van mening dat het welletjes was geweest en dat een herstel van de goudprijs onvermijdelijke was. De rest van het verhaal is bekend: goud maakte een blitz start in 2016.

Een scherpe reactie in de goudprijs hoeft niemand te verontrusten

Aanmaken: 03/16/2016 - 10:12

2016 is tot dusver een merkwaardig jaar geweest op de financiële markten. In de eerste maanden van dit jaar heerste er een zekere vorm van paniek, met een scherpe daling van de beurskoersen tot gevolg. Die paniekgolf – die op de eerste plaats met China te maken had – waaide echter weer even snel over als ze gekomen was. Momenteel krijgen we de indruk dat het opnieuw ‘business as usual’ is, alles lijkt opgelost te zijn. Maar schijn bedriegt, in feite is er niets opgelost. Dat betekent dat we in de toekomst wel meer problemen op ons dak zullen krijgen. Veel meer problemen zelfs.

Zilverprijs op weg naar 148 dollar, goudprijs naar 4300 dollar

Aanmaken: 03/03/2016 - 11:04

De titel boven deze blog veronderstelt dat we over een glazen bol beschikt die ons haarfijn verstelt wat er op de markten voor edelmetalen te gebeuren zal staan. De zilverprijs zal volgens die bol stijgen tot 148 dollar voor een troy ounce, de goudprijs zal pas stoppen als de kaap van 4300 dollar in het vizier komt. Maar alvorens een stormloop op de edelmetalen te ontketenen, moeten we de lezer toch even tot de orde roepen. Natuurlijk beschikken we niet over een glazen bol en de toekomstige prijsevolutie bij goud, zilver en platina kunnen we dus onmogelijk voorspellen.

Zilverprijs kan als een raket de lucht inschieten als er iets fout loopt op de COMEX

Aanmaken: 02/25/2016 - 14:33

In de Amerikaanse financiële pers wordt regelmatig gewaarschuwd voor de komende “Silver Squeeze”. Daarmee wordt bedoeld dat er op een bepaald moment een schrijnend tekort aan fysiek zilver zal zijn. De reden is heel simpel: er staan grote short posities in zilver open. De zilverprijs kan als een raket de lucht inschieten als er iets fout loopt op de COMEX. Het overhaast indekken van de openstaande short posities kan de zilvermarkt op haar grondvesten doen daveren.

Abonneren op RSS - short posities