Lehman Brothers

Problemen met Deutsche Bank beroeren ook de goudmarkt

Aanmaken: 08/03/2018 - 13:15
Problemen met Deutsche Bank beroeren ook de goudmarkt

Wat beurskapitalisatie is Deutsche Bank momenteel minder waard dan KBC. De eens zo machtige grootste Duitse bank is verworden tot een schim van wat ze vroeger was. De problemen met Deutsche Bank doen uiteraard denken aan wat er in 2007-2008 is gebeurd. Toen ging de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers overkop. Lewis wijst er op dat Lehman 639 miljard dollar aan activa bezat alvorens ze omviel. Totaal onverwacht, want hier heerste het idee van ‘too big to fail’.

Bent u voorbereid op een nieuwe financiële crisis?

Aanmaken: 11/30/2017 - 10:40
Bent u voorbereid op een nieuwe financiële crisis?

De verantwoordelijken voor deze fondsen moesten schoorvoetend toegeven dat het onmogelijk was geworden om de netto waarde van deze fondsen te berekenen omdat er gewoon geen liquiditeit meer was in de markt. Het was zodoende onmogelijk geworden om in te schatten wat de waarde van zo’n fonds nog was wat ze zaten propvol met zogenaamde subprime mortgage related securities. Of met andere woorden: waardepapieren waarvan de waarde was gebaseerd op die gevaarlijke woonkredieten.

Of Janet Yellen het wil of niet, er komt een nieuwe financiële crisis

Aanmaken: 08/30/2017 - 13:02
Of Janet Yellen het wil of niet, er komt een nieuwe financiële crisis

In dat verband verwijst ze naar de uitslagen van de stress tests bij de Amerikaanse banken enkele maanden geleden. Die blijken over het algemeen probleemloos te zijn verlopen, wat voor een zekere vorm van euforie heeft gezorgd. Verschillende grootbanken hebben in reactie op de publicatie van de uitslagen van de stress tests hun dividend verhoogd en/of een terugkoopprogramma voor de eigen aandelen aangekondigd. Waarmee ze blijk geven van heel wat optimisme.

Jim Rogers waarschuwt voor de grootste crisis ooit op komst

Aanmaken: 06/12/2017 - 11:08
Jim Rogers waarschuwt voor de grootste crisis ooit op komst

In “The Bottom Line” sprak Rogers met Henry Blodget, de oprichter van Business Insider. Hij waarschuwde daar dat de combinatie van de opbouw van een enorme schuldenberg met onredelijk hoge waarderingen de financiële markten onvermijdelijk kwetsbaar maakt. In de visie van Rogers zijn die zelfs kwetsbaarder dan ze in 2008 waren. Zijn boodschap klinkt dan ook allesbehalve hoopgevend.

Centrale banken hebben 690x de rente verlaagd sinds Lehman Brothers

Aanmaken: 01/03/2017 - 14:49

Volgens een rapport van JP Morgan Asset Management hebben de centrale banken 690x de rente verlaagd sinds Lehman Brothers. Het betreft alleen de grootste 50 centrale banken, maar daarnaast hebben ook heel wat kleinere landen in de afgelopen jaren hun kruit niet gespaard. Wanneer we de kalender er bij nemen, is er sinds de val van de Amerikaanse zakenbank alle 3 dagen een rentedaling aangekondigd.

China krijgt het steeds warmer naarmate de liquiditeitscrisis erger wordt

Aanmaken: 12/01/2016 - 10:01

China krijgt het steeds warmer naarmate de liquiditeitscrisis erger wordt. De reporentes van het land op korte termijn zijn geëxplodeerd tot het hoogste niveau in 20 maanden, terwijl de Hong Kong Dollar money-market rates zijn gestegen tot het hoogste niveau sinds mei 2009. Anderzijds is de vraag naar Yen basis swaps nooit zo hoog geweest sinds de crisis rond Lehman Brothers enkele jaren geleden.

De vloek van de prijsval bij de grondstoffen

Aanmaken: 09/20/2016 - 09:06

Maar de algemene prijsval van 2015 heeft zowat iedereen in de sector bij verrassing genomen. Ze was sterker en dieper dan de baisse die volgde op het omvallen van Lehman Brothers in 2007. Het gevolg was een annus horribilis voor alle bedrijven die in de sector commodities actief zijn. Deze bedrijven verloren in 2015 meer geld dan ze konden verdienen tijdens de 8 voorafgaande jaren. De mijnbouwbedrijven met activa van 50 miljoen dollar of meer verloren allen samen na belastingen 227 miljard dollar, zo maakte het Amerikaanse Commerce Department bekend.

De (Zuid-)Europese banken zijn bijlange na nog niet uit de problemen

Aanmaken: 08/02/2016 - 09:32

Dichtbij de Braziliaanse grenzen is er nog een ander land aan het verzuipen. Het betreft Venezuela, dat volop bezig is om de definitieve doodsklokken te luiden boven het socialisme. De economie van het land is volledig ingestort, in zoverre dat de Venezolanen de buurlanden afschuimen in de zoektocht naar levensnoodzakelijke producten. Sommige inwoners van dit land zijn er zo erg aan toe dat ze honden, katten, duiven en zelfs ratten moeten eten om zich in leven te houden. China worstelt met de zwaarste economische crisis sinds decennia en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Hebben de centrale banken werkelijk de wereld gered?

Aanmaken: 07/13/2016 - 10:07

Inmiddels ligt die bewuste 23ste juni, de dag waarop het referendum over de EU plaatsvond, weer een tijdje achter ons. En in tegenstelling wat ons voortdurend voor ogen werd gehouden, is van een Lehman-moment op geen enkel moment sprake geweest. Hooguit was er sprake van een lichte schok, die echter wel onverwachte consequenties had voor een aantal deelsegmenten van de financiële markten. In eerste instantie was het echter allemaal niet zo erg als de pessimisten hadden gevreesd. En uiteraard klopten de centrale bankiers zich weer op de eigen borst.

Er is maar één goede kant aan de Brexit: het is voorlopig geen Lehman moment

Aanmaken: 06/28/2016 - 09:34

Er is eigenlijk maar één goede kant aan de Brexit: het is voorlopig geen Lehman moment. Dat is alleszins de mening van Mohamed El-Erian, de hoofdadviseur van de Duitse verzekeraar Allianz. Maar daarmee is al het goede nieuws ook al wel verteld, want problemen zijn er bij de vleet. De Brexit valt voor op een moment dat de situatie zo al moeilijk genoeg is. In alle ontwikkelde landen veroudert de bevolking aan snel tempo, waardoor de regeringen steeds meer geld aan pensioenen zullen moeten besteden. Waardoor er minder geld beschikbaar is voor andere doeleinden.

Pagina's

Abonneren op RSS - Lehman Brothers