Jim Reid

Hoe kunnen we in hemelsnaam van al die schulden af raken?

Aanmaken: 10/03/2018 - 14:54
Hoe kunnen we in hemelsnaam van al die schulden af raken?

In dat verband is een nieuw verschenen boek de moeite meer dan waard. Dr Bryan Taylor, die data verzamelt voor de Global Financial Database, bracht een boek op de markt onder de zeer tot de verbeelding sprekende titel ‘Debts, Defaults, Depression and Other Delightful Ditties from the Dismal Science’. Hierin doet hij een nauwkeurig analyse van het schuldenprobleem. 

Vlucht naar veiligheid gaat onverminderd verder

Aanmaken: 02/28/2017 - 12:45
Vlucht naar veiligheid gaat onverminderd verder

Jeff Gundlach, fondsbeheerder bij DoubleLine, heeft echter een aparte visie op huidige stand van zaken. Gundlach is namelijk van mening dat de vlucht naar veiligheid onverminderd verder gaat. Dat verklaarde hij in een interview afgelegd aan Reuters. Die vlucht naar veiligheid gebeurt in alle stilte, alleen insiders hebben in de gaten dat er iets aan de hand is. Gundlach verwijst in dat verband naar zowel de goudmarkt als naar de obligatiemarkten.

Deutsche Bank vreest dat de ruggengraat van ons financieel systeem is gebroken

Aanmaken: 08/02/2016 - 10:00

We zoeken het antwoord op een vraag die ons al een tijdje kwelt: zijn negatieve rentevoeten de doodnormaalste zaak van de wereld of zijn ze dat niet? Het antwoord op deze vraag zou uiteraard negatief moeten zijn. Negatieve rentevoeten zijn simpelweg een contradictio in terminis, rente moet hoe dan ook altijd positief zijn anders is er van rente geen sprake. Maar in de huidige financieel-economische constellatie proberen banken en overheden ons samen het idee te verkopen dat negatieve rentevoeten wel tot de normale gang van zaken behoren.

Europese Centrale Bank heeft zichzelf vastgezet in een catch-22 situatie

Aanmaken: 04/12/2016 - 11:48

De Europese Centrale Bank heeft zichzelf vastgezet in een catch-22 situatie waar ze nog maar moeilijk uit bevrijd zal raken. Het begrip catch-22 situatie is afkomstig uit een boek van de Amerikaanse auteur Joseph Heller, boek dat in 1953 werd geschreven. Er wordt een situatie mee bedoeld waarin alleen maar verloren kan worden, welke beslissing ook getroffen wordt. Het betreft dus eigenlijk een toestand waar geen oplossing voor te bedenken is, hoe goed er ook wordt nagedacht. In welke mate is er wat de ECB betreft sprake van een catch-22 situatie?

Nooit eerder in de geschiedenis was goud zo duur (ten opzichte van olie)

Aanmaken: 02/15/2016 - 13:20

Sommige lezers zullen bij het horen van deze titel verbaasd de wenkbrauwen fronsen. De goudprijs is in de afgelopen weken weliswaar fors gestegen, maar van een recordrace was zeker geen sprake. De historische piek op 1920 dollar, daterend uit september 2011 ligt nog ver verwijderd. Maar toch hebben we onze lezers geen blaasjes proberen wijs te maken. Want tegenover olie was goud nog nooit zo duur.

Abonneren op RSS - Jim Reid