correctie

Goud blijft de beste bescherming tegen een correctie op de beurs

Aanmaken: 05/02/2018 - 15:25
Goud blijft de beste bescherming tegen een correctie op de beurs

De koersen van bitcoin & co gingen even wel weer naar omlaag als ze voordien omhoog waren gevlogen. Sudheesh Nambiath, senior analist edelmetalen bij GFMS Thomson afdeling SE Asia, is van mening dat hier kansen liggen weggelegd voor goud, zilver en de andere edelmetalen. Want waar anders kunnen de beleggers nog beschutting zoeken wanneer eindelijk een fikse correctie plaatsvindt op de beurzen? 

De komende storm zal 10.000 miljard dollar in rook doen opgaan

Aanmaken: 10/24/2016 - 10:10

Volgens Hussman is het een veeg teken dat de Amerikaanse beurzen sinds het midden van 2014 nog nauwelijks iets hebben laten zien. Wall Street heeft per saldo zijdelings bewogen, hoewel er natuurlijk individuele aandelen zijn die wel vooruit- of achteruitgang hebben laten zien. De relatieve stabiliteit van de beurskoersen zou er op wijzen dat de beleggers het poeder droog houden vanwege de grote onzekerheid die er momenteel heerst.

Het ‘slimme geld’ gelooft nog altijd niet in goud

Aanmaken: 06/21/2016 - 15:47

Volgens John Stepek, editor bij MoneyWeek, zijn er echter heel wat factoren die in het voordeel van het goud als veilige vluchthaven pleiten. Hij wijst in dat verband op het feit dat de Amerikaanse centrale bank geen uitvluchten meer kan verzinnen om aan te geven waarom de rente niet naar omhoog gaat. De economie in de Verenigde Staten is veel te zwak om een renteverhoging te kunnen slikken en dus is Janet Yellen simpelweg gedwongen om de boot af te houden. De dollar kan dus zwak blijven, wat in het voordeel van het goud pleit.

Wat gebeurt er wanneer instutionele beleggers 2% van hun geld in goud beleggen?

Aanmaken: 04/29/2016 - 09:24

Wat gebeurt er wanneer instutionele beleggers 2% van hun geld in goud beleggen? Het leek ons interessant om eens te proberen een antwoord op die vraag te formuleren. Want het staat buiten kijf dat de grote institutionele beleggers een enorme hoeveelheid geld kunnen mobiliseren. Dat is uiteraard hun eigen geld niet, maar dat van hun klanten. Van hen wordt echter gevraagd dat ze dat geld zo goed mogelijk beheren. Als het kan is enig rendement meer dan welkom, maar de eerste vereiste is uiteraard behoud van welvaart.

Smart money drukt een duidelijke stempel op de goudmarkt

Aanmaken: 04/12/2016 - 11:50

Volgens het rapport van de Commitment of Traders (COT) was december een keerpunt op de goudmarkt. De net short interest van de commerciële handelaren, in de financiële wereld ook wel eens de ‘smart money’ genoemd, was teruggevallen tot minder dan 6000 contracten. Dat was niet meer of niet minder dan het laagste niveau in 15 jaar. Of met andere woorden de professionelen waren van mening dat het welletjes was geweest en dat een herstel van de goudprijs onvermijdelijke was. De rest van het verhaal is bekend: goud maakte een blitz start in 2016.

Abonneren op RSS - correctie