Argentinië

Junk bonds kunnen de volgende crisis veroorzaken

Aanmaken: 09/05/2018 - 11:06
Junk bonds kunnen de volgende crisis veroorzaken

Wat China betreft, moet ook gekeken worden naar de verplichtingen buiten balans bij de provinciale overheden, naar de wealth management producten of WMP’s en naar de grote infrastructuurprojecten die massa’s geld opslorpen. Het valt echter nog af te wachten of China de bron van de volgende crisis zal worden. Het land heeft een centraalgeleide economie, wat betekent dat de regering indien nodig ingrijpende maatregelen kan treffen. 

Nigeria als volgend voorbeeld van waar een verkeerde monetaire politiek toe kan leiden

Aanmaken: 09/12/2016 - 09:17

Venezuela is een schoolvoorbeeld van een land dat recent door het hardnekkig volharden in een monetaire politiek die tot niets maar dan ook letterlijk tot niets leidt aan de bedelstaf gebracht. Hoewel rijk aan olie werd Venezuela aan de rand van de afgrond gebracht door een socialistisch beleid dat het geld langs alle kanten over de balk gooide. Ook de Venezolanen hebben inmiddels kennis mogen maken met het begrip ‘hyperinflatie’ en het is waarschijnlijk bijlange na niet het laatste land dat in een soortgelijke situatie zal verzeild raken.

Monetaire inflatie gaat altijd prijsinflatie vooraf: hou maar wat goud achter de hand

Aanmaken: 04/29/2016 - 09:22

Regelmatig horen we zeggen dat de centrale banken ons naar een onbekende wereld hebben gevoerd. Ze zijn begonnen aan een wild monetair experiment waarvan we wel het begin kennen, maar niet het einde. Maar dat monetair experiment zal in geen geval goed aflopen. Want in tegenstelling tot wat iedereen denkt, zijn we wel al meermaals geweest op de plaats waar we ons nu bevinden. Alleen was dat in andere landen, landen waaraan wij als hooghartige Europeanen ons in geen enkel geval willen spiegelen.

Hoe lang nog vooraleer (een deel van) ons spaargeld wordt aangeslagen?

Aanmaken: 02/05/2016 - 10:21

Wat moeten we geloven over de dreiging met de ‘war on cash’ waarmee we regelmatig om de oren geslagen worden? Het achterliggend verhaal is bekend: de overheden zijn wereldwijd op zoek naar een grote zak met geld dat gebruikt zal worden om de gaten te vullen die ze in het verleden zelf hebben geslagen. En we hoeven ons op dat vlak geen illusies te maken: die gaten zijn gigantisch groot, ze zullen maar moeilijk gevuld raken.

Abonneren op RSS - Argentinië