adjustable-rate mortgages

Krijgen we een bloedbad op de obligatiemarkten?

Aanmaken: 10/15/2018 - 09:08
Krijgen we een bloedbad op de obligatiemarkten?

Maar anderzijds loopt de FED het risico de obligatiemarkten op te blazen wanneer ze haar basisrente aan het huidige tempo blijft optrekken. Die obligatiemarkten verkeren al sinds meer dan 30 jaar in haussemodus. Veel analisten zijn van mening dat zich bij de obligaties een zeepbel hebben gevormd. Dat is vooral het geval in het High Yield segment van de markt, bij de Investment Grade obligaties is daar in veel mindere mate sprake van. 

Abonneren op RSS - adjustable-rate mortgages