Welke factoren zullen de goudprijs op termijn onvermijdelijk fors hoger duwen?

Aanmaken: 05/24/2018 - 13:23
Welke factoren zullen de goudprijs op termijn onvermijdelijk fors hoger duwen?

Op dit moment is het windstil op de goudmarkt, de goudprijs moest in de afgelopen weken opnieuw een paar passen terug zetten. Een opvallende vaststelling daarbij is dat zilver ditmaal beter standhield dan goud, zonder dat we daar veel conclusies uit kunnen trekken. Misschien toch de opmerking dat zilver misschien meer dan we denken ook een ‘industrieel’ metaal is. In de industrie wordt veel zilver gebruikt en dat heeft uiteraard ook invloed op de zilverprijs. 

 

In een nieuw rapport van de World Gold Council wordt ingegaan op de factoren die de goudmarkt in de toekomst zullen beïnvloeden. In dat rapport komen enkele kenners van de goudmarkt aan bod. Het betreft meer bepaald George Magnus, senior economist, Rick Lacaille, Global Chief Investment Officer bij State Street Global Advisors en Michelle Ash, Chief Innovation Officer bij Barrick Gold. 


Hun conclusies zijn duidelijk: op langere termijn kan de goudprijs alleen maar stijgen. De alsmaar groeiende middenklasse in China en India zal de vraag naar goud fors doen toenemen. Daarnaast zal de vraag naar goud vanuit de industrie blijven stijgen. Sectoren als energie, gezondheidszorgen en technologie verbruiken steeds meer goud. Die trend zal in de komende jaren alleen maar sterker worden. 

Aan de aanbodzijde dreigt anderzijds een probleem, want de mijngroepen zullen steeds meer moeite hebben om hun productie op peil te houden. Ze hebben de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd in nieuwe productie, waardoor ze op termijn niet meer aan de vraag zullen kunnen voldoen. De belangrijkste reden waarom de goudprijs alleen maar kan stijgen is er echter één van de oude stempel: goud blijft een veilige toevluchtshaven in crisisperiodes. En zo’n crisis staat onvermijdelijk voor de deur, gezien het feit dat de financiële en economische wereld momenteel leeft op een schuldenzeepbel zonder voorgaande. 


Nu goud kopen
Waar goud kopen?
Contact in u buurt

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.