Waarom de goudprijs zal stijgen tot 6500 dollar per troy ounce

Aanmaken: 08/08/2016 - 10:27

Luke Burgess van Wealth Daily is een goudkever van het ‘die hard’ type. Hij gelooft niet alleen heilig in een stijging van de goudprijs, hij is er zelfs van overtuigd dat vanaf de huidige koersniveaus fors hogere prijzen mogelijk zijn. Om zijn stelling te staven, heeft hij een verhaal bestaande uit verschillende stappen opgebouwd. Via dit trapvormig systeem legt hij uit waarom de goudprijs kan stijgen tot 6500 dollar per troy ounce. En volgens Burgess hoeven we niet eens zo lang te wachten alvorens dat koersdoel zal worden bereikt.

Waarom de goudprijs kan stijgen tot 6500 dollar per troy ounce? Laat ons beginnen bij het begin. In een eerste fase zal er een devaluatie van de dollar plaatsvinden zoals er destijds één plaatsvond onder president Richard Nixon. De U.S. Dollar Index daalde met 25% in de periode 1971-1973. Deze prijsval leidde tot een opstoot in de inflatie, nog versterkt door het feit dat op dat moment de olieprijs door het dak was gevlogen. Forse bewegingen op de valutamarkten leidden zodoende naar de eerste recessie sinds WOII.

Op dat moment was er in de Verenigde Staten geen goudmarkt waar particuliere kopers en verkopers terecht konden, die kwam er pas opnieuw in 1974. Maar de Amerikanen konden voor de aankoop van goud elders in de wereld terecht en deden dat dus ook. Vanaf de dag dat de Nixon de convertibiliteit van dollars in goud opschortte, steeg de goudprijs met 400% Op die manier werd de eerste stap gezet in een supercyclus bij het goud. Tijdelijk werd deze trend onderbroken, maar daarna ging het weer omhoog met de goudprijs. Die steeg uiteindelijk met meer dan 500% over een periode van minder dan 2 jaar.

Dit alles is volgens Burgess belangrijk omdat we sinds 2001 exact hetzelfde scenario zich hebben zien ontwikkelen, met slechts een paar verschillen ten opzichte van toen. Vanaf de wereldwijde crisis van 2007 is de U.S Dollar Index opnieuw beginnen te dalen, waarna de Amerikaanse centrale bank ingreep door de rente te verlagen en door haar quantitative easing programma te ontwikkelen. Ditmaal waren er geen remmingen op de goudmarkt, het goud mocht gewoon zijn gang gaan en zal dat ook blijven doen. Want de dollar zal op een bepaald moment opnieuw crashen, waarna de goudprijs door het plafond zal vliegen. Inderdaad, richting 6500 dollar per troy ounce.

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.