Volg het slimme geld en koop goud en zilver

Aanmaken: 08/06/2018 - 10:50
Volg het slimme geld en koop goud en zilver

Op de financiële markten is vaak sprake van het ‘slimme geld’, alias het smart money. Daarmee wordt eigenlijk verwezen naar niet nader benoemde (meestal) grote beleggers die mogelijk meer weten dan de man in de straat. En die daardoor posities innemen die niet meteen voor de hand liggen. Doorgaans wordt in het vage gebleven over wie die slimmere beleggers eigenlijk zijn. Het kunnen grote institutionele beleggers zijn, banken en zelfs centrale banken. Wie het weet, mag het ons altijd komen zeggen. 

Waarom deze uitleg over smart money? Omdat David Brady via ZeroHedge nogmaals de manipulatie van de markten behandelde. Brady is goed geplaatst om daar alles over te weten, want in een vorig leven was hij handelaar op de forexmarkten. Daar kon hij met eigen ogen vaststellen hoe de valutakoersen open en bloot werden gemanipuleerd door de centrale banken. 

Brady heeft de jongste maanden goed geld verdiend met het innemen van short posities op het goud. Hij stelt vast dat ook de goudmarkt wordt gemanipuleerd en geen klein beetje ook. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de zilvermarkt. In het geval van de goudprijs komt er een onzichtbare hand in de markt telkens het 200 daags gewogen gemiddelde dreigt te worden doorbroken. De manipulatie van het goud kan volgens Brady dus perfect worden voorspeld. 


Idem voor het zilver, waar de zilverprijs eveneens naar omlaag gaat als een belangrijke technische weerstandszone wordt bereikt. Maar Brady is van mening dat deze manipulatie vroeg of laat zal stoppen, meer bepaald zoals in het eerste decennium van deze eeuw en in de jaren 70 van vorige eeuw is gebeurd. De edelmetalen zijn momenteel de meest ondergewaardeerde activa die er bestaan en dat beseft het slimme geld als geen ander. Het smart money koopt dus volop goud. En naar welke namen luistert dat slimme geld in dit geval? Brady verwijst naar de centrale banken van China en Rusland die inderdaad op grote schaal goud kopen. Een gewaarschuwd man is er meteen twee waard!


Waarom Goud kopen?
Waarom Zilver kopen?
Koersgrafiek Goud & Zilver

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.