Venezuela weet inmiddels wat hyperinflatie is

Aanmaken: 08/10/2018 - 14:14
Venezuela weet inmiddels wat hyperinflatie is

Regelmatig vernemen we via de media dat de situatie in Venezuela volledig uit de hand is gelopen. Maar in de praktijk valt het moeilijk om zich concreet voor te stellen wat dit betekent. De prijs voor een kop koffie is inmiddels gestegen tot 2 miljoen bolivar, tegenover 2300 bolivar 12 maanden geleden. Volgens Bloomberg’s Café Con Leche Index betekent dit dat de prijs van een tas koffie met 87.000% is gestegen. Een percentage om stil van te worden. 

 

Maar inmiddels is diezelfde kop koffie al weer veel duurder geworden. De prijzen in Venezuela verdubbelen namelijk elke 18 maanden. Volgens het Internationaal Monetair Fonds is het land hard op weg om voor het einde van dit jaar het inflatieniveau van 1 miljoen procent te bereiken. Venezuela gaat zodoende dezelfde weg op als Zimbabwe 10 jaar geleden en Duitsland in de jaren 20 van vorige eeuw. 


In Duitsland volstond op het hoogtepunt van de hyperinflatoire crisis een kruiwagen vol Duitse marken niet om een snee brood te kopen. In Zimbabwe werd op een bepaald moment een bankbiljet van 100.000 miljard dollar gedrukt, maar dat volstond in 2009 niet om een busticket te kopen in Harare. De Venezolaanse president Nicolas Maduro plant nu het schrappen van een aantal nullen op de bankbiljetten. Een maatregel die uiteraard niet zal volstaan om de inflatie te stoppen. 

Op een bepaald moment loopt hyperinflatie zo uit de hand dat de aanpassing van valutakoersen volslagen zinloos is. Het enige wat zou kunnen helpen is het betalen van de rekeningen in goud. De goudprijs uitgedrukt in bolivar is door het plafond gevolgen, maar het gele metaal heeft in Venezuela gewoon zijn waarde behouden. Maar de Venezolaanse overheid heeft haar goudvoorraden in snel tempo afgebouwd en dat wreekt zich nu. Maar Venezolanen die op de goudmarkt hun inkopen deden, beschikten nog altijd over voldoende goud om het land te verlaten. Waaruit blijkt dat goud behoud van welvaart garandeert wanneer de inflatie volledig uit de hand loopt.


Waarom Goud kopen?
Waarom Zilver kopen?
Koersgrafiek Goud & Zilver

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.