Problemen met Deutsche Bank beroeren ook de goudmarkt

Aanmaken: 08/03/2018 - 13:15
Problemen met Deutsche Bank beroeren ook de goudmarkt

Tom Lewis van GoldTelegraph.com vestigt de aandacht op 2 gebeurtenissen die mogelijk aan elkaar gelinkt kunnen worden. Op de beurs van Frankfurt is de koers van Deutsche Bank recent zwaar onderuit gegaan. Anderzijds maakt de Duitse overheid werk van het terughalen van 583 ton goud. Die operatie was weliswaar al langer gepland, maar wordt nu in versneld tempo doorgevoerd. En dat geeft uiteraard te denken. 

 

Wat beurskapitalisatie is Deutsche Bank momenteel minder waard dan KBC. De eens zo machtige grootste Duitse bank is verworden tot een schim van wat ze vroeger was. De problemen met Deutsche Bank doen uiteraard denken aan wat er in 2007-2008 is gebeurd. Toen ging de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers overkop. Lewis wijst er op dat Lehman 639 miljard dollar aan activa bezat alvorens ze omviel. Totaal onverwacht, want hier heerste het idee van ‘too big to fail’. Men dacht dat deze zakenbank te groot was om te kunnen omvallen. Niet dus. 


Deutsche Bank heeft voor het drievoudige of 1700 miljard dollar aan activa op de balans staan, maar de toekomst van deze bank staat zonder meer op losse schroeven. De Amerikaanse centrale bank kijkt met het grootst mogelijk wantrouwen naar de 
Amerikaanse dochters van Deutsche Bank die als onbetrouwbaar worden bestempeld. Het omvallen van de bank zou dus wereldwijd een schok van formaat kunnen veroorzaken. 

De problemen met Deutsche Bank beroeren ook de goudmarkt, want het lijkt waarschijnlijk dat de Duitse centrale bank niet zo maar heeft beslist om haar goud vervroegd terug naar huis te halen. Dat goud zou als buffer gebruikt kunnen worden als er ‘iets’ gebeurt met de bank. Volgens Lewis is Deutsche Bank overigens nog maar het topje van de ijsberg. Wereldwijd zitten heel wat banken in moeilijkheden, hoewel iedereen doet alsof de neus bloedt. Maar wanneer het fout loopt met de bankwereld, zal het grondig fout lopen. En in dergelijk scenario zal de goudprijs zonder enige twijfel door het plafond vliegen.


Waarom Goud kopen?
Waarom Zilver kopen?
Koersgrafiek Goud & Zilver

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.