Ontploffing van schuldenzeepbel kan wereldeconomie volledig doen ontsporen

Aanmaken: 06/08/2018 - 09:09
Ontploffing van schuldenzeepbel kan wereldeconomie volledig doen ontsporen

Op het eerste gezicht doet de wereldeconomie het uitstekend. In zowat alle regio’s is sprake van groei en die gunstige trend zal zich in de komende weken en maanden ongetwijfeld verder zetten. Maar onderhuids broeit er toch wel degelijk iets en dat ‘iets’ is een schuldenprobleem van gigantische afmetingen. Over die schulden wordt meestal zedig gezwegen, slechts af en toe duikt er een bericht in de media op dat waarschuwt voor een grote schuldenzeepbel. 

 

Maar we hoeven er geen doekjes om te winden. De wereldeconomie wordt voortgejaagd door een alsmaar aangroeiende schuldenzeepbel. In een rapport gepubliceerd door SRSrocco wordt nogmaals de omvang van het probleem uitgelegd. Het zou gaan om een totaal bedrag van 237.000 miljard dollar, waarop natuurlijk rente moet worden betaald. Zelfs in een periode van lage rentevoeten kan de verschuldigde rente fors oplopen. 


Uitgaande van een conservatieve 2% moet er toch jaarlijks 4.700 miljard dollar aan rente op tafel worden gelegd. Dat bedrag stijgt uiteraard naarmate de schulden verder oplopen en naarmate de rentevoeten stijgen. Echt nijpend wordt het probleem wanneer het bedrag aan intresten zo hoog wordt dat het onbetaalbaar dreigt te worden. Op een bepaald moment zal de schuldenberg onvermijdelijk in ons gezicht gezwierd worden. 

Het probleem is echter alleen dat we niet weten wanneer dat zal gebeuren. Het kan bij wijze van spreken morgen gebeuren, maar evenzeer binnen een aantal jaren. Eén zaak weten we zeker: wanneer de explosie gebeurt, zal die aandelen, obligaties, vastgoed enzovoort meesleuren in haar val. Daarom is het volgens SRSrocco absoluut noodzakelijk dat in elke beleggingsportefeuille een behoorlijke weging aan edelmetalen wordt opgenomen. We denken daarbij uiteraard aan goud, maar in toenemende mate ook aan zilver. De zilverprijs is achtergebleven ten opzichte van de goudprijs en daarom momenteel extra aantrekkelijk.


Nu goud kopen
Waar goud kopen?
Contact in u buurt

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.