Krijgen we een bloedbad op de obligatiemarkten?

Aanmaken: 10/15/2018 - 09:08
Krijgen we een bloedbad op de obligatiemarkten?

Krijgen we een bloedbad op de obligatiemarkten? En zo ja, wat zullen daar de gevolgen van zijn, De Amerikaanse Federal Reserve Bank staat voor een dilemma wat haar rentepolitiek betreft. Van de ene kant is de centrale bank gedwongen haar beloftes waar te maken, wat concreet wil zeggen dat de basisrente zoals afgesproken in de komende maanden geleidelijk aan verder zal opgetrokken worden. 

 

Maar anderzijds loopt de FED het risico de obligatiemarkten op te blazen wanneer ze haar basisrente aan het huidige tempo blijft optrekken. Die obligatiemarkten verkeren al sinds meer dan 30 jaar in haussemodus. Veel analisten zijn van mening dat zich bij de obligaties een zeepbel hebben gevormd. Dat is vooral het geval in het High Yield segment van de markt, bij de Investment Grade obligaties is daar in veel mindere mate sprake van. 


De jongste weken zijn de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties vrij fors gestegen, in zoverre dat de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie, de obligatie die traditioneel als benchmark wordt beschouwd, nu weer meer dan 3,20% opbrengt. Sommige analisten zien die rente op relatief korte termijn doorstijgen tot 3,50% en in een volgende fase zelfs tot 5%. Een dergelijke stijging zou catastrofale gevolgen kunnen hebben. 

Op de eerste plaats is een forse correctie op de beurs van Wall Street dan vrijwel onvermijdelijk. De Mortgage Bankers Association waarschuwt anderzijds voor een crisis in de vastgoedsector, meer bepaald via de adjustable-rate mortgages of ARM’s. Dit zijn woonkredieten met een vlottende rentevoet. Een crisis in de vastgoedsector zal de Amerikaanse economie in een diep dal duwen, wat op zijn beurt de basis zou kunnen leggen voor de volgende algemene wereldcrisis.


Informatiedag fysiek Goud & Zilver
Gratis munt bij kennismakingsgesprek
Aanvraag dealership

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.