Junk bonds kunnen de volgende crisis veroorzaken

Aanmaken: 09/05/2018 - 11:06
Junk bonds kunnen de volgende crisis veroorzaken

Moeten er nog crisissen zijn? Jim Rickards van Daily Reckoning vraagt zich af hoe het mogelijk is dat er nog altijd geen nieuwe crisis is uitgebroken. Aan potentiële brandhaarden is namelijk geen gebrek. Hij verwijst in dat verband naar China, waar insolvabele banken en staatsbedrijven met oninbare kredieten voor een totaal bedrag van 250 miljard dollar opgezadeld zitten. Voorlopig heeft de regering in Beijing het uitbreken van een crisis echter kunnen voorkomen. 

 

Wat China betreft, moet ook gekeken worden naar de verplichtingen buiten balans bij de provinciale overheden, naar de wealth management producten of WMP’s en naar de grote infrastructuurprojecten die massa’s geld opslorpen. Het valt echter nog af te wachten of China de bron van de volgende crisis zal worden. Het land heeft een centraalgeleide economie, wat betekent dat de regering indien nodig ingrijpende maatregelen kan treffen. 


Een andere haard van onrust zijn volgens Rickards de groeimarkten. Turkije en Argentinië staan aan de kop van een lijstje met landen die zich in grote problemen bevinden. Wanneer de crisis op de emerging markets escaleert, kan dit snel de rest van de wereld op zijn kop zetten. Een mogelijke brandhaard die vaak over het hoofd gezien is die van de Amerikaanse studentenleningen. Er staat voor een totaal bedrag van 1500 miljard dollar aan studentenleningen uit en daarvan zou de helft onder de categorie probleemkredieten gerangschikt moeten worden. 

Maar Rickards meent te weten waar de volgende crisis zal beginnen en dat is bij de junk bonds. Sinds de grote financiële crisis is het aantal uitstaande High Yield obligaties met 58% toegenomen tot een nieuwe recordhoogte. Daar dreigt een heus bloedbad in de vorm van een golf van faillissementen. Veel bedrijven hebben zich kunnen rechthouden dankzij de steun van lage rentevoeten, maar wanneer die sterkhouder wegvalt als gevolg van de stijging van de rentevoeten kan het lot van veel emittenten van junk bonds snel beklonken zijn. 


Informatiedag fysiek Goud & Zilver
Gratis munt bij kennismakingsgesprek
Actie : Zilveren munt Athenian Owl

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.