Hoe kunnen we in hemelsnaam van al die schulden af raken?

Aanmaken: 10/03/2018 - 14:54
Hoe kunnen we in hemelsnaam van al die schulden af raken?

We vertellen u ongetwijfeld niets nieuws wanneer we vertellen dat het huidige economische herstel hoofdzakelijk op schulden is gebaseerd. Het vervelende aan schulden is dat die ooit – vroeg of laat – terugbetaald moeten worden. Maar naarmate die schulden verder lopen, wordt dat mathematisch steeds moeilijker. Daarom stellen we hier nog eens de vraag van 1 miljoen: hoe kunnen we in hemelsnaam van al die schulden af raken? 

 

In dat verband is een nieuw verschenen boek de moeite meer dan waard. Dr Bryan Taylor, die data verzamelt voor de Global Financial Database, bracht een boek op de markt onder de zeer tot de verbeelding sprekende titel ‘Debts, Defaults, Depression and Other Delightful Ditties from the Dismal Science’. Hierin doet hij een nauwkeurig analyse van het schuldenprobleem. 


Zijn conclusie laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Geen enkele andere eeuw dan de 20ste bracht ooit meer inflatie voort. Alle landen zonder uitzondering werden ergens in de loop van die eeuw met inflatie geconfronteerd. Taylor stelde vast dat de overheden de inflatie laten galopperen wanneer ze geen andere oplossing meer zien om het schuldenprobleem aan te pakken. Wanneer ze hun schulden niet betaald krijgen, zullen ze hun munt laten ontwaarden. Wat eigenlijk overeenstemt met de inflatie de vrije hand te geven. 

Dat de situatie tot dusver niet uit de hand is gelopen, heeft alles te maken met de lage rente. Taylor kwam tot de conclusie dat de rente maar tot 5% moest stijgen om de inflatie in Zweden in de jaren 90 uit de hand te laten lopen. De debt-to-GDP ratio bedroeg op dat moment ongeveer 70%. In alle delen van de wereld staat de rente momenteel lager, maar zijn de schulden hoger. 

De stelling van Taylor wordt bevestigd door Deutsche Bank’s Jim Reid. Reid stelde vast dat periodes van crisissen vrijwel steeds gepaard gaan met hogere schuldenniveaus en met hogere begrotingstekorten. Wat we momenteel mee maken, is buiten oorlogsperiodes nooit gezien. De boodschap weerklinkt dan ook luid en duidelijk: het is slechts een kwestie van tijd alvorens we met de schuldenberg op een muur zullen botsen en die botsing zal behoorlijk hard zijn. Een gewaarschuwd man is er ook in dit geval 2 waard.
 

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.