Het beste seizoen voor het kopen van goud is aangebroken

Aanmaken: 06/18/2018 - 15:31
Het beste seizoen voor het kopen van goud is aangebroken

Pater Tenebraum publiceerde op Acting-Man.com een interessant artikel over het goud. Hij stond meer bepaald geruime tijd stil bij het nieuwe In Gold We Trust rapport dat onlangs is verschenen. Dit rapport, het meest uitgebreide dat wereldwijd verschijnt, bevat altijd heel wat interessante informatie over de goudmarkt. En dat is uiteraard altijd meegenomen op een moment dat de goudprijs maar niet ‘wil’. 

 

In de 12de editie van dit rapport spreken auteurs Ronald- Peter Stoeferle en Mark Valek over de “Monetary Turns of the Tide”. Ze zijn van mening dat de belangrijkste factor die momenteel de gang van zaken op de goudmarkt bepaalt de wijziging in de monetaire politiek van de centrale banken is. De Amerikaanse centrale bank heeft het goede voorbeeld gegeven en ook de andere centrale banken zullen binnen afzienbare tijd hun basisrente beginnen te verhogen.


Stoeferle en Valek spreekt van de overgang van “QE” (quantative easing) naar “QT” (quantative tightening). De tijd is voorbij dat de financiële markten overspoeld werden met liquiditeiten. Dat betekent dat die markten nu voor een zware testperiode staan: zullen ze kunnen standhouden zonder de steun van de centrale banken? Het antwoord op die vraag zou wel eens negatief kunnen zijn, aldus de beide auteurs van het rapport. 

Ook de inflatie moet namelijk in rekening worden gebracht. In de oorlog tussen deflatie en inflatie lijkt laatstgenoemde nu eindelijk aan de winnende hand. Op basis van het Incrementum Inflation Signal, ontworpen door Stoeferle en Valek, is de inflatie inderdaad aan een nieuwe opmars bezig. Een evolutie die volledig in de kaart van het goud en de andere edelmetalen speelt. Ze sluiten hun rapport af met een bemoedigende opmerking: de geschiedenis wijst uit dat in juni traditioneel het beste seizoen voor goudaankopen begint. Dat topseizoen voor het kopen van goud is dus afgelopen vrijdag begonnen.
 

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.