Heeft de goudprijs een bodem bereikt?

Aanmaken: 10/11/2018 - 08:44
Heeft de goudprijs een bodem bereikt?

Inclusief september is de goudprijs 6 maanden op rij gedaald. Dat is een uitzonderlijk gegeven, want het was bijna 30 jaar geleden dat dit nog was gebeurd. Berekend sinds 1 januari van dit jaar noteert de prijs zowat 8% lager. Maar toch is er goed nieuws voor de goudmarkt, want de kans lijkt groot dat er een bodem in de maak is. Er zijn verschillende factoren die in die richting wijzen, zodat er alleszins nog hoop is voor de goudkevers. 

 

Goud zou wel eens een sterker dan verwachte come-back kunnen maken. Dat is alleszins de mening van Jeff Wright, executive vice president bij goudbedrijf GoldMining (ticker: GOLD.Canada). Wright verwijst naar wat er zich de afgelopen dagen op de obligatiemarkt heeft plaatsgevonden. Die wordt met een fikse correctie geconfronteerd als gevolg van een stijging van de benchmark 10-jarige Amerikaanse obligatierente. 


Maar er is nog een factor die vaak wordt onderschat en dat is het gedrag van de centrale banken. Die hebben weer op grote schaal goud gekocht en het was 3 jaar geleden dat dit nog aan het huidige tempo is gebeurd. De centrale bankiers werden niet alleen aangetrokken door de lage prijzen, maar ze kochten ook goud omdat gebeurtenissen als de handelsoorlogen en de Brexit de spanningen wereldwijd hebben doen oplaaien. 

In de eerste 6 maanden van dit jaar kochten de centrale banken in totaal 193,30 ton goud, of 8% meer dan de 178,60 ton die in dezelfde periode vorig jaar werd gekocht. De cijfers zijn afkomstig van de World Gold Council of WGC en dus alleszins betrouwbaar. Vooral het feit dat Polen goud heeft gekocht, doet Wright vermoeden dat er een bodem in de maak is. Europese centrale banken verkopen over het algemeen goud, ze kopen er geen. Wright houdt er rekening mee dat de goudprijs in de komende maanden richting 1350 dollar zal stijgen.


Informatiedag fysiek Goud & Zilver
Gratis munt bij kennismakingsgesprek
Aanvraag dealership

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.