Goudproductie heeft plafond bereikt, aanbod wordt dunner

Aanmaken: 09/27/2017 - 09:03
Goudproductie heeft plafond bereikt, aanbod wordt dunner

De goudprijs evolueert met ups en dows, maar noteert per saldo dit jaar nog steeds hoger. Enkele weken geleden werd aangetikt bij de kaap van 1350 dollar per troy ounce. Die kaap bleek voorlopig nog te hoog gegrepen, maar bij een volgende poging zou de doorbraak wel komen lukken. Op de goudmarkt moet hoe dan ook een onderscheid gemaakt worden tussen de vooruitzichten op korte en die op middellange en lange termijn.

 

Op korte termijn spelen de gebeurtenissen van de dag een rol. Goud (maar zilver en andere edelmetalen) reageren meestal op geopolitieke gebeurtenissen, evenals op de publicatie van (sommige) macro-economische indicatoren. Bovendien moeten we spijtig genoeg ook rekening houden met de manipulatie van de goudmarkt, waarover we het al vaker hebben gehad. Een zogenaamde ‘fat finger’ duwt de goudprijs regelmatig op een kunstmatige manier naar omlaag. Zonder dat we weten wie daarvoor verantwoordelijk is en waarom dat gebeurt. 


Op lange termijn zullen de weten van vraag en aanbod echter hoe dan ook een rol spelen. Een lager aanbod zal, in combinatie met een grotere vraag, onvermijdelijk leiden tot een hogere goudprijs. En in dat verband is het belangrijk dat de wereldwijde goudproductie goed in de gaten wordt gehouden. Die goudproductie heeft een plafond bereikt, wat wil zeggen dat het aanbod dunner wordt. Mogelijk is de definitieve piek al bereikt, aldus de World Gold Council.

Randall Oliphant, kenner van de goudmarkt, verklaarde op het Denver Gold Forum, dat die productie niet plots zal instorten, maar hij ziet niet goed in hoe de goudproducenten voldoende edelmetaal zullen kunnen blijven bovenhalen om aan de vraag te voldoen. En dat betekent dat de goudprijs op langere termijn alleen maar kan stijgen. Bovendien speelt ook nog eens de factor dat een plotse schok het goud door het plafond kan jagen. Samengevat betekent dit dat goud een absolute must is voor elke beleggingsportefeuille, waarbij ook zilver niet over het hoofd mag gezien worden.


Gouden Munten
Zilveren Kilomunten
Waarom Goud Kopen

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.