Goudprijs wordt gedrukt door sterke dollar en door beleggersoptimisme

Aanmaken: 05/23/2018 - 09:59
Goudprijs wordt gedrukt door sterke dollar en door beleggersoptimisme

De markten voor edelmetalen hebben een paar zwakkere weken achter de rug en dat is op de eerste plaats te wijten aan de sterke dollar. De ‘greenback’, die op de forexmarkten een stevige correctie achter de rug heeft, greep met beide handen de kans op een technisch herstel. Het is weliswaar geen wet van Meden en Perzen, maar een stijging van de dollarkoers gaat meestal gepaard met een correctie bij goud, zilver en de andere edelmetalen. 

 

En was nu dus eveneens het geval. De goudprijs kon zich uiteindelijk niet handhaven boven het psychologisch belangrijke niveau van 1300 dollar. Opvallend was echter dat deze daling gebeurde onder zeer laag verhandelde volumes. Deze situatie is echter niet nieuw, het is al geruime tijd zo dat op de goudmarkt weinig animo tot handelen is. En daar zal waarschijnlijk geen verandering in komen zolang het goud geen vuist kan maken. 


Naeem Aslam, chief market analyst bij Think Markets, wijt de zwakte bij het goud ook aan de monetaire politiek van de Amerikaanse centrale bank. Die heeft voor dit jaar nog minstens 2 renteverhogingen in het vooruitzicht gesteld. De kans is zelfs groot dat de rente op de FED funds nog 3x zal verhoogd worden. En die renteverhogingen leggen uiteraard een stevige bodem onder de dollarkoers. Maar moeten we daarom de handdoek in de ring gooien wat de edelmetalen betreft? 

In het geheel niet, want de Amerikaanse centrale bank bevindt zich in een wankele evenwichtssituatie.

Naarmate de rente verder stijgt, worden de kansen op de komst van een recessie steeds groter. Een verslechtering van de macro-economische indicatoren zal onvermijdelijk de dollarkoers opnieuw onder druk zetten. Bovendien wordt het probleem van de Amerikaanse schuldenberg steeds acuter naarmate de rente verder stijgt. Of met andere woorden: er heeft zich in de VS een giftige cocktail gevormd die op termijn alleen maar in het voordeel van het goud speelt. Goudkevers brengen dus beter nog wat geduld op.


Nu goud kopen
Waar goud kopen?
Contact in u buurt

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.