Goudprijs op een piek voor de afgelopen 3 maanden

Aanmaken: 01/10/2018 - 09:40
Goudprijs op een piek voor de afgelopen 3 maanden

Uiteindelijk werd 2017 niet eens zo’n slecht jaar voor de edelmetalen. In de laatste maand van het jaar steeg de goudprijs opnieuw, zodat op jaarbasis een winst van 13% werd vastgeklonken. Inmiddels is de kaap van 1300 dollar per troy ounce weer naar boven doorbroken, waardoor een technisch koopsignaal werd gegeven. Dat houdt de belofte in dat de goudprijs in de loop van dit jaar verder kan stijgen. 

 

De stijging van de goudprijs moet bekeken worden tegen de achtergrond van een wilde hausse bij palladium. De prijs voor dit zeldzamer edelmetaal steeg tot een nieuwe piek voor de afgelopen 17 jaar en kan op relatief korte termijn nieuwe historische pieken laten optekenen. De stijging van de palladiumprijs heeft te maken met een tekort op de markt na jaren van overschotten. Palladium wordt veel gebruikt voor milieuvriendelijke wagens en dat verklaart waarom de vraag de afgelopen maanden zo sterk is gestegen. 


Anderzijds valt de stijging van de goudprijs grotendeels te verklaren door de zwakte van de dollar. Jonathan Butler van Mitsubishi stelt vast dat de zwakke dollar op zijn eentje verantwoordelijk was voor een stijging van de goudprijs met meer dan 50 dollar per troy ounce in de laatste weken van 2017. De goudprijs stootte zo door naar een piek voor de afgelopen 3 maanden. Butler merkte op dat het slechts 4x eerder is gebeurd dat het goud aan een nieuw jaar begon met een prijs boven 1300 dollar. 

Hij verwacht dat de goudprijs op korte termijn steun kan blijven ondervinden van druk op de dollarkoers. De hamvraag voor dit jaar zal ongetwijfeld worden hoe snel de ontwikkelde industrieën hun rentevoeten kunnen normaliseren na een periode van 10 jaar van ongewoon lage rentevoeten. Daarnaast moet nog afgewacht worden welke de gevolgen zullen zijn van de belastingverlaging op de Amerikaanse overheids- en bedrijfsschulden.

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.