Goudprijs moet in hogere versnelling om doorbraak af te dwingen

Aanmaken: 03/09/2018 - 15:14
Goudprijs moet in hogere versnelling om doorbraak af te dwingen

Op de goudmarkt viel in de afgelopen dagen weinig of geen beweging te bespeuren. Per saldo blijft de goudprijs dichtbij huis, dit in afwachting van nieuwe impulsen. Die impulsen worden op de eerste plaats verwacht van de forexmarkten, waar de dollar zich de afgelopen dagen relatief stabiel gedroeg. Op wat langere termijn wacht het goud uiteraard op nieuwe data omtrent de evolutie van de inflatie. 

 

Volgens technische analist Daryl Guppy bevindt de goudmarkt zich momenteel in een 'zombie state'. Er zijn momenteel weinig factoren die greep op de goudprijs hebben. Voorlopig lijkt het beschikbare nieuws van de goudprijs af te glijden. Dat beschikbare nieuws is anderzijds ook niet van die aard om het goud snel in beweging te brengen. Op de eerste plaats is van crisissituaties in de wereld momenteel niet of nauwelijks sprake. 


Daarnaast blijft het voorlopig windstil aan het rentefront en is het zoals gezegd wachten op nieuwe bewegingen op de forexmarkten. Daryl Guppy focust zich overigens vooral op het plaatje op korte termijn voor het goud, voor het beeld op middellange termijn heeft hij veel minder zicht. En het is precies dat beeld dat de beleggers het meest zou moeten interesseren, want tegen die achtergrond beschikt het goud over het meeste potentieel. 

Rente, dollar en inflatie zijn uiteraard belangrijk voor de goudprijs, maar op langere termijn is vooral het schuldenprobleem de factor die de goudprijs naar hogere regionen zal sturen. Op een bepaald probleem zal blijken dat in een economische omgeving opgebouwd op basis van schulden niets is wat het lijkt. En in die omgeving zal goud zijn echte waarde bewijzen. De goudprijs moet in een hogere versnelling om een doorbraak af te dwingen, maar de echte doorbraak zal slechts gebeuren wanneer het schuldenprobleem volledig uit de hand loopt. 


INFORMATIEAVOND GOUD & ZILVER 
Exclusieve zilveren 10 kilo munt : 99 stuks
Gratis advies bij u thuis

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.