Goudmarkt kan exploderen wanneer beurs van Wall Street crasht

Aanmaken: 09/18/2018 - 14:44
Goudmarkt kan exploderen wanneer beurs van Wall Street crasht

Lee Adler van Sprott Money vestigt de aandacht op een evolutie waar tot dusver veel te weinig aandacht aan werd geschonken, namelijk de Amerikaanse obligatiemarkt en haar correlatie met het schuldenprobleem. Die correctie is er wel degelijk en ze is in de ogen van Adler een factor waar we wakker van moeten liggen. Want het schuldenprobleem in de Verenigde Staten neemt alleen maar grotere proporties aan. 

 

Adler berekende dat wanneer het deficiet op de begroting aan het huidige tempo blijft toenemen de Amerikaanse overheid maandelijks ongeveer 100 miljard dollar meer moet ophalen via de emissie van obligaties. Op hetzelfde moment is de Amerikaanse centrale bank bezig om haar balans af te bouwen aan een tempo van 50 miljard dollar per jaar. Dat stemt overeen met 600 miljard dollar op jaarbasis. 


Of met andere woorden: er komt een groter aanbod aan obligaties en dat op een moment dat de buitenlandse vraag naar Amerikaanse staatsobligaties is afgenomen. De combinatie van meer aanbod en een kleinere vraag moet automatisch leiden tot lagere prijzen en hogere rendementen. Uiteindelijk zal de FED weinig anders kunnen dan haar politiek van Quantitative Easing te hervatten. Alleen moet ze daar een goede reden voor hebben. 

Die reden zou bijvoorbeeld een beurscrash kunnen zijn. Aandelen zullen hoe dan ook goedkoper worden, want de FED zal liquiditeiten aan het financieel systeem onttrekken. Dat terwijl de monetaire politiek van de FED de belangrijkste reden was waarom de beurskoersen zo sterk zijn gestegen. Tegen de achtergrond van een beurscrash zal de goudmarkt exploderen, zo verwacht Adler. Goud en zilver zijn namelijk achtergebleven in de hausse op de financiële markten, maar zullen de opgelopen achterstand snel ophalen. Wat betekent dat de goudprijs eerder vroeg dan laat zonder meer door het dak zal vliegen.


Informatiedag fysiek Goud & Zilver
Gratis munt bij kennismakingsgesprek
25.000 euro + Gratis Zilverbaar

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.