Goud blijft de beste bescherming tegen een correctie op de beurs

Aanmaken: 05/02/2018 - 15:25
Goud blijft de beste bescherming tegen een correctie op de beurs

10 jaar stabiliteit op de financiële markten hebben geleid tot hoge waarderingen op de beurzen. Daarnaast kunnen ook bitcoin en andere crypto-currencies als een gevolg van die stabiliteit beschouwd worden. De speculanten vonden hun gading niet meer op de beurzen en hebben zich dus op de crypto’s gegooid. Wie echter had gerekend dat die crypto’s veilige vluchthavens zouden zijn, heeft op het verkeerde paard gewed. 

 

De koersen van bitcoin & co gingen even wel weer naar omlaag als ze voordien omhoog waren gevlogen. Sudheesh Nambiath, senior analist edelmetalen bij GFMS Thomson afdeling SE Asia, is van mening dat hier kansen liggen weggelegd voor goud, zilver en de andere edelmetalen. Want waar anders kunnen de beleggers nog beschutting zoeken wanneer eindelijk een fikse correctie plaatsvindt op de beurzen? 


Nambiath wijst er op dat de volatiliteit bij het goud sinds 2005 nog nooit zo laag is geweest. Wie op zoek is naar wat rust in onzekere tijden, kan dus bij het goud terecht. In januari stond de index die de volatiliteit aangeeft bij het goud op 7,60, waar dat bij het begin van die maand slechts 7,40 was. De toename van de beweeglijkheid bij het goud heeft uiteraard te maken met de prijsstijging in de eerste weken van 2018. 

Gnanasekar Thiagarajan, directeur bij Commtrendz Research, wijst er op dat de volatiliteit bij het goud al sinds 2012 een duidelijk dalende trend vertoont. Daarbij is het opvallend dat dit gebeurt op een moment dat tal van factoren (op de eerste plaats economische, politieke en financiële onzekerheden) op de financiële markten wegen. Goud staat echter als een rots in de branding, wat betekent dat het gele metaal na 10 jaar van stabiliteit ook in tijden van corrigerende beurzen zijn mannetje zal weten te staan.


Goudbaren kopen?
Investeren in Zilver
Informatie Goud en Zilver

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.