Demografie zal hoe ook de goudprijs een duwtje in de rug geven.

Aanmaken: 08/02/2018 - 13:43
Demografie zal hoe ook de goudprijs een duwtje in de rug geven.

We komen nog even terug op het rapport Gold 2048: The Next 30 Years for Gold dat de World Gold Council onlangs publiceerde. In dit rapport geven een aantal experts hun mening over de verwachte evoluties op de goudmarkt in de komende 30 jaar. De mening van die experts wordt getoetst aan die van een aantal journalisten en economen. Bedoeling was om aan de weet te komen welke factoren in de komende decennia belangrijk zullen zijn voor de goudprijs.

 

Daarbij wordt rekening gehouden met technologische, economische, politieke, sociale en demografische trends die de goudprijs kunnen helpen bepalen. De eensluidende conclusie was dat de demografie een belangrijke troef kan worden op de goudmarkt. De middenklasse op de groeimarkten zal in snel tempo blijven groeien, wat betekent dat deze middenklasse meer geld beschikbaar zal krijgen om goud te kopen.


Op basis van verschillende rapporten geraadpleegd bij het opstellen van Gold 2048: The Next 30 Years for Gold blijkt dat vooral in China en India een forse stijging van de middenklasse mag worden verwacht. In de komende kwarteeuw zouden jaarlijks 170 miljoen Aziaten kunnen toetreden tot de middenklasse. Vooral in India is het groeipotentieel voor die bevolkingsklasse enorm. De middenklasse zou daar kunnen groeien van 19% tot 73% van de totale bevolking.

Daarbij moet uiteraard voorbehoud maken voor onverwachte gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een zware economische crisis. Maar bij de huidige stand van zaken zal de middenklasse een belangrijke drijvende kracht worden voor de economie. De toename van de koopkracht zal leiden tot de creatie van één van de grootste markten in de wereld. Ook in China wordt een sterke groei van de middenklasse verwacht, maar het probleem is dat de Chinese economie sterk veroudert. Zowel Chinezen als Indiërs houden van luxeproducten en zullen dus in de komende decennia grote hoeveelheden goud blijven kopen. En dat moet de goudprijs onvermijdelijk blijven ondersteunen.


Waarom Goud kopen?
Waarom Zilver kopen?
Koersgrafiek Goud & Zilver

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.