China kan goudprijs richting 10.000 dollar per troy ounce sturen

Aanmaken: 10/03/2017 - 08:32
China kan goudprijs richting 10.000 dollar per troy ounce sturen

China kan de goudprijs richting 10.000 dollar per troy ounce sturen. Dat is kort en goed de stelling die door de welbekende Jim Rickards wordt verkondigd en die stelling heeft alles te maken met de oliemarkt. De Nikkei Asian Review besteedde recent uitgebreid aandacht aan het feit dat China van plan is zijn geïmporteerde olie met yuans in plaats van met dollars te betalen. De meeste mensen lijken zich niet bewust te zijn van de draagwijdte van deze switch.

Niet alleen kunnen de gevolgen voor de dollar verstrekkend zijn, maar ook de goudmarkt kan als gevolg van het omruilen van de dollar in yuan grondig door elkaar geschud worden. De dollar zou zijn rol als wereldreservemunt kunnen kwijtspelen, maar voor goud zou anderzijds opnieuw een belangrijke rol in de internationale handel zijn weggelegd. Die rol is het gele metaal de facto kwijtgeraakt toen president Richard Nixon Bretton Woods afblies.

Maar nu zou de goudprijs dus opnieuw vleugels kunnen krijgen en dat omdat de yuans waarmee de olie werd betaald in goud kan worden omgeruild op de Shanghai Gold Exchange. Het is de bedoeling dat het nieuwe betalingssysteem vanaf het einde van dit jaar wordt ingevoerd. Feitelijk komt het er op neer dat olie in goud kan worden betaald, niet meer of niet minder. De impact van de maatregel kan moeilijk onderschat worden. 


China importeert ongeveer 8 miljoen vaten per dag en dat zijn er bijna 3 miljard per jaar. Maar China houdt volgens niet-bevestigde berichten slechts 1.850 ton goud aan. Dat betekent dat er onvoldoende goud voorradig is om de oliehandel te ondersteunen. De waarde van 1 troy ounce goud stemt overeen met die van 26 vaten olie, die van 1 barrel olie met 1.196 gram goud. De conclusie is klaar en duidelijk: het plan is alleen uitvoerbaar bij een fors hogere goudprijs. En zo komt Jim Rickards tot zijn koersdoel van 10.000 dollar of meer voor een troy ounce goud.

Gouden Munten
Zilveren Kilomunten
Waarom Goud Kopen

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.