Banken krijgen zware klappen op de beurs: is de volgende crisis daar?

Aanmaken: 10/26/2018 - 10:43
Banken krijgen zware klappen op de beurs: is de volgende crisis daar?

We trappen ongetwijfeld een open deur in door te stellen dat jongste weken rampzalig zijn verlopen op de beurzen. De Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq lieten sinds 3 oktober alle 3 verliezen van ongeveer 10% optekenen en dat is ongezien voor een periode van 3 weken. Daarmee lijkt eindelijk de grote correctie te zijn ingezet die veel analisten al zo lang hadden verwacht vanwege de overwaardering op de beurzen. 

 

Stilaan groeit de vrees dat de correctie op de beurzen de voorbode van een grote crisis dreigt te worden. Het is namelijk opvallend dat vooral de bankaandelen zware klappen hebben gekregen, precies zoals dat in 2008 het geval was. De zwakte van de banken op de beurs vormde toen de voorbode tot de Great Recession. De bankaandelen liggen overigens niet alleen op Wall Street maar wereldwijd zwak op koers. 


Volgens de The Economic Collapse zijn de koersen van de systeembanken, de banken die belangrijk zijn voor het systeem, met meer dan een kwart gedaald sinds Donald Trump in november 2016 tot president van de Verenigde Staten werd verkozen. Sinds 29 januari van dit jaar alleen bedraagt het verlies al 17%. De banken kregen dus zware klappen op de beurs, wil dit zeggen dat de volgende crisis zich aanmeldt? 

Er moet in ieder geval een onderscheid gemaakt worden tussen de Amerikaanse en de Europese banken. In tegenstelling tot de eersten hebben deze laatsten zich nooit kunnen herstellen van de grote crisis van 10 jaar geleden. Die crisis werd in Europa namelijk gevolgd door de Euro Debt Crisis. In geval de bankencrisis opnieuw toeslaat, zijn de Europese banken op de eerste plaats kwetsbaar. Zij zouden dus wel eens de kanaries in de steenkoolmijn kunnen zijn. Waarna het ganse financieel systeem op losse schroeven kan komen te staan.


Informatiedag fysiek Goud & Zilver
Gratis munt bij kennismakingsgesprek
Aanvraag dealership

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.