Amerikaanse schuldenberg blijft maar groeien en dat zal fout aflopen

Aanmaken: 09/13/2017 - 11:09
Amerikaanse schuldenberg blijft maar groeien en dat zal fout aflopen

Het is nu officieel: de Amerikaanse overheidsschulden hebben de kaap van 20.000 miljard dollar doorbroken. De financiële markten lagen van dit bericht niet echt wakker, de belangrijkste beursindices op Wall Street blijven goed op dreef. En dat is misschien iets waar we ons echt zorgen over moeten maken. De Amerikaanse schuldenberg blijft maar groeien en dat zal eerder vroeg dan laat fout aflopen.

 

Want schulden hebben één vervelend kantje en dat is dat ze vroeg of laat terugbetaald moeten worden. De dag van de afrekening zal het over en uit zijn met de pret. De vraag is uiteraard hoe het zo ver is kunnen komen. Het maken van schulden is blijkbaar heel makkelijk, de Verenigde Staten hebben massa’s geld gespendeerd aan oorlogen die ver buiten de eigen landsgrenzen werden gevoerd. En we weten allemaal dat oorlog voeren een dure aangelegenheid is.


Daarnaast hebben de verschillende Amerikaanse presidenten niet geaarzeld om hun onderdanen te plezieren door grote belastingverlagingen aan te kondigen. Washington kreeg zo minder inkomsten, maar dat bleek het minste van alle zorgen te zijn. Een derde factor die de schuldenberg heeft doen aanzwellen zijn de stimuleringspakketten die werden aangekondigd om de economie te stimuleren. De FED heeft na de Great Recession van 2007-2008 massaal geld in het financieel systeem gepompt, kwestie van de economie boven water te houden.

Voorlopig kraait er nog geen haan naar, maar vroeg of laat zal moeten begonnen worden met het terugbetalen van de schulden. Mathematisch is dat eigenlijk onmogelijk, zodat er aan een andere uitweg zal moeten gedacht worden. En dan komt onvermijdelijk de inflatie in beeld. Eigenlijk kan het probleem alleen opgelost worden door de schulden te laten inflateren en dan komen uiteraard goud, zilver en de andere edelmetalen aan bod. De goudmarkt mag zich in een inflatiescenario verheugen aan een explosie van de goudprijs. Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben.


Gouden Munten
Zilveren Kilomunten
Waarom Goud Kopen

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.